Go to content
accountants
Nieuws 17/08/22

AFM in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen accountant Koeleman accountants & belastingadviseurs

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) diende in 2020 een tuchtklacht in tegen een accountant van Koeleman accountants & belastingadviseurs, vanwege het in het maatschappelijk verkeer brengen van twee controleverklaringen waarop niet vertrouwd kon worden. Deze klacht is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer.

In het kort

• Onvoldoende professioneel-kritisch en geen voldoende en geschikte controle informatie over omzet
• Controledossier inhoudelijk aangepast na archiveringstermijn en voorafgaand aan AFM-onderzoek
• Tuchtklacht AFM grotendeels gegrond en maatregel drie maanden doorhaling in registers
• Doel tuchtprocedure is bijdragen aan vertrouwen in accountantsberoep en lerend vermogen stimuleren

Onvoldoende professioneel-kritisch en geen voldoende en geschikte controle informatie over omzet

De AFM stelt dat de accountant onvoldoende professioneel-kritisch is geweest en voor de materiële post ‘omzet’ in beide gevallen geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen. Het oordeel over de jaarrekeningen als geheel is daarom onvoldoende onderbouwd. Er zijn controleverklaringen in het maatschappelijk verkeer gebracht waar de gebruikers van de jaarrekening niet gerechtvaardigd op kunnen vertrouwen. De accountant heeft daarmee in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Controledossier inhoudelijk aangepast na archiveringstermijn en voorafgaand aan AFM onderzoek

Daarnaast heeft de accountant inhoudelijke wijzigingen aangebracht in een controledossier na archiveringstermijn en voorafgaand aan het AFM onderzoek, zonder daarbij de regelgeving na te leven.

Tuchtklacht AFM grotendeels gegrond en maatregel drie maanden doorhaling in registers

De tuchtklacht is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer, waarmee de AFM in het gelijk is gesteld. De Accountantskamer legt de accountant een tuchtmaatregel op in de vorm van doorhaling in de registers gedurende drie maanden. Hierdoor kan de accountant zijn beroep gedurende die periode niet uitoefenen. De accountant kan tegen de uitspraak in beroep gaan.

Doel tuchtprocedure is bijdragen aan vertrouwen in accountantsberoep en lerend vermogen stimuleren

Een tuchtprocedure heeft als doel om bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening en om het lerend vermogen van accountants te stimuleren, dit ontbrak in deze casus.

De accountantskamer zegt daarover het volgende: “(…) de betrokkene ziet niet goed in wat van hem als controlerend accountant wordt verlangd en wat zijn verbeterpunten zijn (…) Het doel van de klacht is uiteraard dat de controle van de jaarrekeningen zal verbeteren.”

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.