Go to content
vrouw-man-kantoor-zakelijk
Nieuws 20/05/21

Accountantsorganisaties kunnen beheersing corruptierisico’s verbeteren

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt, op basis van een verkennend onderzoek, aandacht van accountantsorganisaties voor de beheersing van corruptierisco’s. Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen zij mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. Het is belangrijk dat zij deze signalen tijdig herkennen en goed opvolgen. De AFM deelt hiervoor verbeterpunten en goede voorbeelden, zodat zij hun organisatie hierop kunnen toetsen en aanpassen.

In het kort

  • Verkennend onderzoek naar omgang met corruptierisico’s door accountantsorganisaties
  • Kennis vergroten, inzicht in risico’s verbeteren en vaktechnische consultaties effectiever maken
  • Betrokkenheid bij corruptie voorkomen door passende maatregelen en procedures

Verkennend onderzoek naar omgang met corruptierisico’s door accountantsorganisaties

De AFM heeft een verkennend themaonderzoek corruptierisico’s uitgevoerd omdat het risico van betrokkenheid bij corruptie onverminderd actueel is voor accountantsorganisaties en de maatschappelijke impact groot kan zijn. In de verkenning zijn tien accountsorganisaties betrokken. Ook is een data-analyse uitgevoerd, aangevuld met interviews met 39 kantoren.

Kennis vergroten, inzicht in risico’s verbeteren en vaktechnische consultaties effectiever maken

De AFM constateerde uit haar onderzoek drie belangrijke uitkomsten:

  • Het is noodzakelijk dat accountantsorganisaties hun kennis over corruptierisico’s vergroten en beter onderhouden tijdens trainingen en vaktechnisch overleg.
  • Zij kunnen inzicht in corruptierisico’s verbeteren door centrale vastlegging en betere rapportering aan hun bestuur.
  • Zij kunnen vaktechnische consultaties effectiever maken door de juiste expertise in te zetten en met voldoende diepgang en met een kritische houding uit te voeren.

Betrokkenheid bij corruptie voorkomen door passende maatregelen en procedures

De verantwoordelijkheid om corruptie te voorkomen ligt in de eerste plaats bij de cliënten van een accountantsorganisatie. De accountantsorganisatie heeft zelf ook een verplichting. Zo moet zij het risico op corruptie bij haar cliënten in kaart brengen en passende procedures en maatregelen hebben om betrokkenheid bij corruptie te voorkomen. De externe accountant vervult hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door signalen tijdig te herkennen en adequaat op te volgen.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.