Go to content
Boete/lod wordt opgelegd
Maatregel 16/07/18

AFM beboet accountantsorganisatie Baker Tilly Berk voor slechte beheersing integriteitsrisico’s

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 juli 2018 een bestuurlijk boete van €900.000 opgelegd aan de accountantsorganisatie Baker Tilly Berk N.V. (BTB). De boete is opgelegd omdat BTB van januari 2014 tot mei 2017 geen beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf heeft gewaarborgd.

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor eerlijke en transparante financiële markten. Om integriteit te waarborgen moet een accountantsorganisatie betrokkenheid van haar organisatie bij strafbare feiten en wetsovertredingen tegengaan. Ook kan zij geen relaties aangaan met cliënten die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten kunnen schaden. BTB heeft onvoldoende gedaan om deze integriteitsrisico’s te beheersen.

Aanleiding onderzoek 

De aanleiding voor het onderzoek was de constatering van een aantal ernstige incidenten bij cliënten van BTB. De AFM heeft op basis hiervan bekeken hoe BTB integriteitsrisico’s beheerste en hoe zij is omgegaan met het melden, oppakken en voorkomen van incidenten. Gedurende een periode van ruim drie jaar is BTB hierin tekortgeschoten.

Integriteitsrisico’s niet in kaart

Integriteitsrisico’s werden door BTB niet structureel verzameld, geanalyseerd en gedeeld binnen de organisatie. Daardoor ontbrak het BTB aan het nodige overzicht en inzicht om kwesties van integriteit te beheersen. Er speelden zowel integriteitsrisico’s bij cliënten van BTB als binnen haar eigen organisatie. BTB heeft onvoldoende weloverwogen keuzes gemaakt in reactie op sterke aanwijzingen dat cliënten zich schuldig hadden gemaakt aan strafbare feiten. BTB heeft tot slot nagelaten om door een analyse van de incidenten in de toekomst herhaling te voorkomen.

Hoogte van de boete 

De AFM legt BTB een boete op van €900.000. De veelomvattende maatregelen die de accountantsorganisatie de afgelopen periode heeft getroffen om haar bedrijfsvoering op het vereiste niveau te brengen, zijn meegewogen in de bepaling van de hoogte van de boete.

Stand van zaken

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Stand van zaken

Boete is opgelegd

Bezwaar

Beroep

Hoger Beroep

Ingesteld

Beslissing genomen

Ingesteld

Uitspraak gedaan

Ingesteld

Uitspraak gedaan

6 juli 2018

15 augustus 2018

24 januari 2019(1)

6 maart 2019

21 februari 2020 (2)

 

 

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2) Uitspraak.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 797 2129 of via danielle.de.jong@afm.nl.Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.