Go to content
""
Nieuws 15/02/24

Noodzakelijke transparantie ontbreekt te vaak bij gebruik APM’s

Bij het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s) ontbreekt vaak de door ESMA-richtlijnen verwachte mate van transparantie. Dat blijkt uit de elfde editie van de AFM Market Watch, waar in een thematisch onderzoek gekeken is naar 32 halfjaarverslagen.

Het is van cruciaal belang dat deze APM’s op een betrouwbare en transparante wijze worden gerapporteerd. Niet enkel in (half)jaarverslagen, ook in andere publicitaire uitingen als persberichten en prospectussen. Uit het thematisch onderzoek van de AFM blijkt dat de noodzakelijke mate van transparantie te vaak ontbreekt. Onjuist gebruik kan moeilijkheden veroorzaken voor gebruikers van financiële verslaggeving.

Het kan bijvoorbeeld onduidelijk zijn hoe een APM wordt berekend en of er jaarlijks op consistente wijze dezelfde soort aanpassingen worden doorgevoerd. In sommige gevallen kan het zelfs onduidelijk zijn dat een weergegeven maatstaf in feite een APM is, of kunnen APM’s in tegenspraak zijn met en afleiden van de IFRS-cijfers.

De AFM dringt er bij uitgevende instellingen op aan in publicaties hun alternatieve prestatie maatstaven te beoordelen op naleving van de ESMA-richtlijnen voor APM's. We verzoeken accountants en adviseurs met klem hun rol te nemen in dit proces en hun cliënten hierin te ondersteunen.

De AFM Market Watch is een periodieke publicatie die verdiepende informatie over actuele onderwerpen en ontwikkelingen op de kapitaalmarkten behandelt. De AFM Market Watch beslaat kapitaalmarkten gerelateerde onderwerpen zoals MAR, MiFID II – en transactierapportage. Met de AFM Market Watch geven we observaties en bevindingen over actuele kapitaalmarktontwikkelingen door middel van het gebruik van data-analyses.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.