Go to content

AFM Market Watch

 

De AFM Market Watch is een nieuwsbrief die verdiepende informatie over actuele onderwerpen en ontwikkelingen op de kapitaalmarkten behandelt. De AFM Market Watch nieuwsbrief beslaat kapitaalmarkten gerelateerde onderwerpen zoals MAR, MiFID II – en transactierapportage. Met de AFM Market Watch geven we observaties en bevindingen over actuele kapitaalmarktontwikkelingen door middel van het gebruik van data-analyses.
 
We brengen de AFM Market Watch op een regelmatige basis uit. Wilt u de AFM Market Watch automatisch in uw inbox ontvangen? Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en vink bij interessegebied ‘Kapitaalmarkten’ aan.

 

Editie 11 - Alternatieve prestatiemaatstaven

In dit thematische onderzoek van de AFM naar het gebruik van alternatieve prestatiemaatstaven (APM’s) blijkt dat het gebruik van APM’s door bedrijven over het algemeen niet voldoet aan de normen van ESMA. Vaak ontbreekt het noodzakelijke niveau van transparantie. In deze editie van de Market Watch belichten we hoe bedrijven, ondersteund door accountants en adviseurs, het gebruik van APM’s kunnen verbeteren om de kwaliteit van (half)jaarverslagen, persberichten en prospectussen te waarborgen.

Editie 10 - Substantiële deelnemingen en bruto short posities

Recente gevallen zoals de overname van een belang van 15% in Koninklijke Philips NV door Exor NV, het opbouwen van een belang door Daniel Křetínský in PostNL NV en de eigendomsstructuren van SPACs hebben een publiek debat aangewakkerd over de reikwijdte van de meldingsplicht voor substantiële deelnemingen en bruto short posities. In deze editie van de AFM Market Watch geeft de AFM achtergrondinformatie over de meldingsplicht en legt de AFM in meer detail uit hoe het toezicht op de meldingsplicht is georganiseerd.

Editie 9 - Circuit breakers en handelsonderbrekingen

In maart van 2023 was er sprake van onrust op de financiële markten als gevolg van de problemen bij Amerikaanse banken en Credit Suisse. Op 15 maart lag de handel in bankenaandelen op de EU-beurzen zelfs even stil. In Nederland houdt de AFM toezicht op het eerlijk en ordentelijk functioneren van de kapitaalmarkten. In deze Market Watch zet de AFM uiteen wie welke rol speelt in tijden van onrust op de financiële markten, en welke mechanismen in werking treden om de ordentelijke handel te waarborgen.

Editie 8 - Algoritmische handel

De absolute meerderheid van alle transacties op de Nederlandse kapitaalmarkten wordt door algoritmes geïnitieerd/uitgevoerd. Het toezicht op handelalgoritmes is dan ook een van onze speerpunten de komende jaren. Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren op verschillende manieren verdiepende studies gedaan naar dit onderwerp. In deze Market Watch komen onze ervaringen van de afgelopen jaren omtrent dit onderwerp aan bod: er wordt ingegaan op de verschillende termen die gerelateerd zijn aan algoritmisch handelen, er worden bepaalde inzichten over algo-handel op de Nederlandse markten gedeeld, en er wordt ingegaan op mogelijke voordelen en risico’s van algoritmische handel.

Editie 7 - Benchmarks

Benchmarks zijn cruciaal voor het efficiënt functioneren van financiële markten en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld om financiële producten te prijzen, om als referentietarieven voor fondsbeheerders te dienen of om prijstransparantie voor beleggers te vergroten. In de 7e editie van onze AFM Market Watch willen we de kennis vergroten over de relevantie van benchmarks voor de financiële markten en de toezichthoudende rol van de AFM ten opzichte van benchmarks.

Editie 6 – Short selling: de effecten kwantificeren van een verbod

Voor effectief toezicht is het belangrijk dat toezichthouders de impact van hun activiteiten meten en evalueren. Samen met de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) heeft de AFM onderzoek gedaan naar de effecten van het shortsellverbod van 17 maart 2020 tot 18 mei 2020 in Frankrijk. In deze editie van de AFM Market Watch zetten we de uitkomsten van het onderzoek uiteen en delen we belangrijke lessen voor toekomstig toezicht.

Editie 5 - Een overzicht van de Nederlandse SPAC-markt

2021 werd gekenmerkt door de opkomst van Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) in Nederland. Maar liefst zestien SPACs noteerden hun stukken aan Euronext Amsterdam. Meer dan in ieder ander Europees land. Hoewel SPACs bepaalde voordelen hebben, beschouwt de AFM beleggen in SPACs als complex en zijn er substantiële risico’s. De AFM denkt dat SPACs alleen voor een (zeer) beperkte groep retailbeleggers geschikt is. In deze AFM Market Watch geven we een overzicht van de Nederlandse SPAC-markt, inclusief de risico’s en de wijze waarop de AFM toezicht houdt op SPACs.

Editie 4 - Voorkomen en signaleren van marktmisbruik

Vertrouwen en integriteit zijn cruciaal voor het goede en ordelijke functioneren van de kapitaalmarkten. In de vierde editie van de AFM Market Watch staan we stil bij het voorkomen en tijdig signaleren van marktmisbruik. Daarbij benadrukken we de belangrijke rol van alle partijen op de kapitaalmarkten.

Editie 3 - Beleggen en social media in de context van GameStop

Dynamiek op social media kan leiden tot flinke koersschommelingen van financiële instrumenten: zie de GameStop-hype begin dit jaar, waar ook veel Nederlandse beleggers in meegingen. Maar mag je zomaar tips geven via social media? En wat is je eigen verantwoordelijkheid als belegger? In deze AFM Market Watch kijken we naar de risico’s van beleggingsbeslissingen die gemaakt worden door beïnvloeding via social media. Ook staan er vragen in die beleggers zich moeten stellen voordat ze een beleggingsbeslissing maken. Daarnaast gaat de AFM Market Watch in op de regels voor beleggingsaanbevelingen en de regels voor het verspreiden van informatie waaraan berichten, ook op social media, moeten voldoen.

Editie 2 - Market Manipulation

Een op de zes Nederlanders belegt. Zij moeten kunnen vertrouwen op een goed functionerende markt. Marktmisbruik doet af aan het vertrouwen in de goede werking van een markt. In de tweede editie van AFM Market Watch gaat de AFM in op een specifiek deel van marktmisbruik, namelijk marktmanipulatie.

Editie 1 - Short selling during COVID-19

Door de ontwikkelingen op de financiële markten na de uitbraak van de coronacrisis laaide de discussie over shortselling op. In de eerste editie van onze AFM Market Watch wordt, gebaseerd op eigen data-analyse, dieper ingegaan op hoe de AFM is omgegaan met shortselling op de Nederlandse financiële markten tijdens de coronacrisis.