Go to content

Aanbieden van effecten

Voor de aanbieding en notering van effecten gelden regels. Bijvoorbeeld: wie in Nederland aan het publiek verhandelbare effecten aanbiedt, moet daarbij een goedgekeurd prospectus hebben. Dit geldt tenzij een vrijstelling of uitzondering van toepassing is. De AFM houdt toezicht op het naleven van die regels.

Prospectustoezicht

Partijen die effecten zoals aandelen of obligaties aanbieden, zijn verplicht een prospectus te publiceren dat is goedgekeurd door de AFM. De verplichting geldt ook als effecten worden genoteerd aan een gereglementeerde markt zoals Euronext Amsterdam.