Go to content

Prospectus

Een prospectus is een wettelijk vereist document bij een emissie van financiële producten, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. In het prospectus staan de voorwaarden van de emissie vermeld.

Goedkeuring

Een onderneming die effecten wil aanbieden moet allereerst een prospectus opstellen. Vervolgens moet dit prospectus goedgekeurd worden door de AFM. Het prospectus wordt daarbij getoetst op de volgende eisen:

  • volledigheid
  • begrijpelijkheid
  • consistentie.
Daarnaast kan de AFM aanvullende informatie opeisen voordat zij het prospectus goedkeurt.