Go to content

Financiële verslaggeving

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen is een belangrijke bron voor gebruikers die zich een oordeel willen vormen over de financiële positie en prestaties van een onderneming. De AFM houdt toezicht op de juiste toepassing van de verslaggevingsvoorschriften en op het tijdig algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren van de financiële verslaggeving.

Een goede kwaliteit van de financiële verslaggeving draagt bij aan het vertrouwen van het publiek in de kapitaalmarkten en aan het adequaat functioneren van deze markten. Voor gebruikers van de financiële verslaggeving is het belangrijk dat deze transparant en vergelijkbaar is.