Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Legal Entity Identifier (LEI)

De Legal Entity Identifier (LEI) is een wereldwijd unieke code waarmee partijen op financiële markten geïdentificeerd kunnen worden. Dit helpt om financiële risico’s beter te beheersen omdat toezichthouders mogelijke systeemrisico’s en marktmisbruik eenvoudig en tijdig kunnen herkennen. De LEI moet gebruikt worden om betrokken partijen te identificeren bij een financiële transactie.

Wie moet beschikken over een LEI?

De volgende partijen moeten nu of in de toekomst over een LEI beschikken:

 • beleggingsondernemingen
 • exploitanten van handelsplatformen
 • goedgekeurde rapporteringsmechanismen
 • uitgevende instellingen
 • partijen bij een derivatencontract die een onderneming zijn
 • klanten van beleggingsondernemingen en banken, die een juridische entiteit zijn en in aanmerking komen voor een LEI, (bijvoorbeeld ondernemingen of rechtspersonen, stichtingen, kerkgenootschappen, eenmanszaken of zelfstandigen zonder personeel), wanneer zij financiële instrumenten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, futures of opties) kopen of verkopen of verkrijgen.
 • Tegenpartijen in een securities finance transactie die een onderneming zijn
 • Financiële dienstverleners met een uitgaand Europees paspoort voor (her)verzekeringsbemiddeling.

 • Het verlengen van de LEI is verplicht voor de ondernemingen die zelf een rapportageverplichting hebben. Dit betreft beleggingsondernemingen, exploitanten van handelsplatformen, goedgekeurde rapporteringsmechanismen en partijen bij een derivatencontract die een onderneming zijn.

   

  Waarvoor is een LEI nodig?

  In de volgende situaties is/wordt het verplicht om een LEI te vermelden bij rapportages:

  1. Onder de EMIR verordening moet iedere onderneming, die een derivatencontract afsluit of open heeft staan, de details van deze transactie rapporteren aan een Trade Repository. Daarbij dient zij dan de LEI te gebruiken in de rapportage.

  2. Met de introductie van MiFID II moeten beleggingsondernemingen en exploitanten van handelsplatformen de LEI vermelden van de betrokken juridische entiteiten bij een financiële transactie, en hierover rapporteren aan de AFM. Daarnaast moeten handelsplatformen de LEI van de uitgevende instelling meesturen met de Instrumenten Referentie Data die zij aan de AFM sturen.

  3. In de periodieke MMF-rapportage dient de LEI van het (sub)fonds, de beheerder en de bewaarder te worden vermeld.

  De verwachting is dat bij elke nieuwe wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld SFTR, de LEI verplicht is voor de identificatie van betrokken juridische entiteiten als er rapportageverplichting geldt.

  Hoe kunt u een LEI aanvragen?

  Een LEI kunt u aanvragen via de website van de Kamer van Koophandel (KvK). Het is bij de KvK alleen mogelijk een LEI aan te vragen voor organisaties die in het Handelsregister staan ingeschreven.

  Eventueel is het ook mogelijk een LEI aan te vragen via Registration Agents bekend bij de Global Legal Entity Identifier Foundation, zoals de Verenigde Staten (CICI) of Duitsland (WM Datenservices). Indien u over een pre-LEI beschikt, dan kunt u deze gebruiken als LEI code.