Go to content

Afwikkelondernemingen

Afwikkelondernemingen zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van het girale betalingsverkeer. De AFM en de Nederlandsche Bank (DNB) houden samen toezicht op de afwikkelondernemingen. Afwikkelondernemingen met meer dan 120 miljoen transacties per jaar hebben een vergunning nodig om hun activiteiten te mogen verrichten.

Afwikkeldiensten

Er zijn drie soorten afwikkeldiensten die onder de regels vallen:

  1. Het doorzenden van verzoeken over de goedkeuring van betaalopdrachten, bijvoorbeeld wanneer de klant in de winkel een aankoop doet met een betaalkaart.
  2. Het goedkeuren van de verzoeken als bedoeld onder 1 door te controleren of er voldoende geld op de rekening staat.
  3. Salderen, het vaststellen van geldelijke vorderingen of verplichtingen, waarbij de rekening van de klant wordt gedebiteerd en die van de verkoper gecrediteerd.

Vergunning

Ondernemingen die giraal betaalverkeer afwikkelen moeten een vergunning aanvragen bij de Nederlandsche Bank (DNB) om hun activiteiten te mogen verrichten, wanneer zij meer dan 120 miljoen transacties per jaar afwikkelen. Afwikkelondernemingen die onder deze drempelwaarde blijven moeten bij DNB melden dat zij afwikkeldiensten verlenen.

Betrouwbaar betaalsysteem

Afwikkelondernemingen zorgen voor de verwerking van het girale betalingsverkeer. Het is essentieel dat dit goed werkt. Zou het girale betalingsverkeer niet goed functioneren, dan heeft dat vergaande consequenties. In Nederland worden in vergelijking met andere landen veel transacties met betaalpassen verricht waarbij verschillende risico’s kunnen ontstaan. Een van de risico’s is het slecht of niet functioneren van het betaalverkeer als gevolg van tekortschietende interne procedures en systemen bij afwikkelondernemingen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Operationele risico’s kunnen ontstaan door menselijk of technisch falen. Deze risico’s kunnen leiden tot een systeemrisico.

Stel, het girale betalingsverkeer ligt plat en dat duurt enige tijd. Dat kan tot maatschappelijke ontwrichting leiden, aangezien er op korte termijn onvoldoende alternatieven zijn voor girale betalingen en mensen het vertrouwen in het betaalsysteem verliezen. Ook ontstaat economische schade voor degenen aan wie moet worden betaald: zij ontvangen immers geen betaling.