Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Man en vrouw in informeel overleg
Nieuws 01/10/19

Commissie Toekomst Accountancysector consulteert voorlopige voorstellen

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft 1 oktober 2019 haar voorlopige voorstellen in een interim rapport gepubliceerd en nodigt partijen uit om hier via een consultatie op te reageren.

De commissie kreeg van minister Hoekstra eind 2018 de opdracht om ‘onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam geborgd kan worden en te adviseren over eventuele gewenste beleids- en/of wetswijzigingen en de juridische haalbaarheid daarvan’. Hij heeft gevraagd om daarbij mogelijke aanpassingen van de structuur van de markt van wettelijke controles en/of accountantsorganisaties te betrekken, waaronder het audit only model, het intermediair-model en controle van publieke instellingen van overheidswege.

 

De minister heeft op 21 november 2018 de commissie aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer en op de Accountantsdag. Hij deed dit mede naar aanleiding van het AFM rapport kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector en het verslag van de MCA, Doorpakken!

De commissie publiceert dit interim-rapport als tussenstap in haar onderzoek en vraagt betrokkenen via haar consultatie hierop te reflecteren en eventueel nadere informatie te verschaffen.

De AFM dankt de commissie voor haar voorlopige bevindingen. De AFM gaat deze bestuderen en zal daarop reageren via de openbare consultatie die de commissie heeft ingesteld. Partijen hebben hiervoor vier weken de gelegenheid. De consultatie staat open voor iedereen die wil reageren op de voorstellen.

 

 

 

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.