Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Ingang van de AFM aan de Vijzelgracht
Nieuws 17/06/20

AFM deels in gelijk gesteld in tuchtzaak SHV tegen accountants PwC

In 2018 diende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tuchtklachten in tegen twee accountants van PwC. Dit gebeurde op basis van een onderzoek naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad in 2017 naar omstreden betalingen bij dochterondernemingen van SHV, bij onder meer Econosto Mideast in Dubai. De Accountantskamer heeft vandaag de klachten tegen de accountant van Econosto deels gegrond verklaard. De klachten tegen de accountant van SHV zijn ongegrond verklaard.

De klachten hebben betrekking op de wettelijke controles die door de twee accountants van PwC zijn uitgevoerd naar jaarrekeningen over de boekjaren 2011-2014.

Commissiebetalingen Econosto niet voldoende onderzocht door accountant

Het verwijt van de AFM aan de accountant van Econosto was dat hij geen frauderisico’s heeft geïdentificeerd en naliet voldoende controlewerkzaamheden te verrichten. Over meerdere boekjaren heeft hij onvoldoende controle werkzaamheden gedaan ten aanzien van de contante commissiebetalingen die Econosto Mideast deed aan derden. Deze betalingen vertoonden kenmerken van fraude en corruptie. Hem werd ook verweten hierover geen melding van fraude te hebben gedaan aan een opsporingsambtenaar.

Maatregel: Berisping voor PwC accountant Econosto

De Accountantskamer is van oordeel dat deze accountant zich schuldig heeft gemaakt aan zowel het wegkijken voor aanwijzingen dat het management niet voldeed aan wet- en regelgeving, als voor mogelijke signalen van fraude; hierdoor heeft hij onvoldoende vakbekwaam en zorgvuldig gehandeld. Daarom heeft de Accountantskamer een berisping opgelegd. Het verwijt dat hij geen melding had gedaan, is ongegrond verklaard.

Klachten tegen accountant SHV ongegrond

De groepsaccountant van SHV werd verweten dat hij bij de controles over boekjaar 2012- 2014 naliet in de groepsinstructies voldoende te wijzen op fraudesignalen en naliet om voldoende en geschikte controle informatie te verkrijgen over de commissiebetalingen bij groepsmaatschappijen, ondanks signalen dat die betalingen mogelijk in strijd waren met wet- en regelgeving.

Deze verwijten zijn ongegrond verklaard omdat hij naar het oordeel van de Accountantskamer voldoende opvolging had gegeven aan de signalen en mocht vertrouwen op de informatie die hij in zijn rol als groepsaccountant had verkregen.

Doel van het tuchtrecht

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Een tuchtprocedure heeft als doel om bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening. Gebruikers van de jaarrekening moeten kunnen vertrouwen op de informatie in de jaarrekening en de afgegeven controleverklaring.

Hoger beroep

De AFM beraadt zich op deze uitspraak en gaat mogelijk in hoger beroep.

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 797 2129 of via danielle.de.jong@afm.nl.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.