Go to content
visual met belangrijkste uitkomsten OKB-onderzoek
Nieuws 21/03/24

Preventieve kwaliteitswaarborg bij jaarrekeningcontrole moet beter bij accountantsorganisaties

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) die accountantsorganisaties preventief uitvoeren om de kwaliteit van risicovolle wettelijke controles te waarborgen, moet beter. Vooral de diepgang laat nu te wensen over. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij 21 accountantsorganisaties, waarbij 52 OKB’s zijn onderzocht. In het rapport ‘De diepte in’ zijn de belangrijkste verbeterpunten en goede praktijkvoorbeelden opgenomen.

In het kort

  • OKB is een belangrijke preventieve kwaliteitswaarborg bij risicovolle controles
  • OKB functioneert nu onvoldoende, vooral diepgang moet beter
  • Beleid voor OKB niet op orde bij reguliere vergunninghouders (AO’s-RV)
  • AFM verwacht dat partijen aan de slag gaan en blijft kwaliteitsverbetering actief volgen

OKB is belangrijke preventieve kwaliteitswaarborg bij risicovolle controles 

Bij een OKB voert een onafhankelijke accountant een objectieve beoordeling uit op de werkzaamheden van de externe accountant. Deze preventieve kwaliteitswaarborg wordt vooral ingezet bij risicovolle controles en is verplicht bij de controle van organisaties van openbaar belang (OOB), zoals banken en verzekeraars. Dit gebeurt ongeveer 3000 keer per jaar, bij gemiddeld 15% van alle wettelijke controles.
 

OKB functioneert nu onvoldoende, vooral diepgang moet beter 

De OKB functioneert nu onvoldoende als kwaliteitswaarborg. Bij de accountantsorganisaties met een reguliere vergunning (AO’s-RV) was bij 26 van de 30 onderzochte OKB’s de diepgang niet in orde. Bij de accountantsorganisaties met een vergunning voor het controleren van OOB’s (AO’s-OOB) was dit bij 9 van de 22 onderzochte OKB’s het geval. Daarmee is bijvoorbeeld onvoldoende gewaarborgd dat de verkregen controle-informatie toereikend was om het oordeel van de externe accountant te onderbouwen. 

Beleid voor OKB niet op orde bij reguliere vergunninghouders

Bij de AO’s-RV moet het beleid voor de OKB worden verbeterd, want bij 13 van de 15 onderzochte partijen is dat beleid nu niet op orde. Ook vraagt de AFM aandacht voor de deskundigheid en betrokkenheid van de OKB’er. Het merendeel van de AO-OOB’s heeft het beleid voor de OKB wel op orde. Dit geldt ook voor de deskundigheid en betrokkenheid van de OKB’er. 

AFM verwacht dat partijen aan de slag gaan en blijft kwaliteitsverbetering OKB actief volgen 

De uitkomsten van het onderzoek zijn sectorbreed besproken. De AFM blijft de kwaliteitsverbetering van de OKB actief volgen en stemt zo nodig haar toezichtactiviteiten hierop af. Hanzo van Beusekom: 'De AO's-RV hebben over de hele breedte deze belangrijke kwaliteitswaarborg nog niet op orde, het rapport geeft aanknopingspunten om hier de noodzakelijke stappen in te zetten. Bij de AO’s-OOB zijn met name verbeteringen nodig in de diepgang waarmee de OKB wordt ingezet.'

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.