Go to content
boardroom-vrouw-man
Nieuws 13/10/21

Raden van commissarissen hebben impact, wel verschillen tussen accountantsorganisaties

Raden van commissarissen (rvc) van OOB-accountantsorganisaties hebben impact op de randvoorwaarden voor kwaliteit en verkleinen zo mogelijk kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De mate waarin verschilt per rvc, mede door uitdagingen in het besturingsmodel. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In het kort

  • Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector kunnen kwaliteit in de weg staan
  • Sinds 2018 is onafhankelijk intern toezicht via een rvc bij OOB-accountantsorganisaties verplicht
  • De rvc’s hebben impact
  • Wel verschillen in invloed rvc’s, mede door uitdagingen in het besturingsmodel
  • Verkennend onderzoek reikt handvatten aan

Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector kunnen kwaliteit in de weg staan

Er zijn kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. Deze kunnen ontstaan door een imperfecte werking van vraag en aanbod en schadelijke prikkels in het verdienmodel en het bedrijfsmodel. Dit kan een goede en consistente kwaliteit van wettelijke controles in de weg staan.

Sinds 2018 is onafhankelijk intern toezicht via een rvc bij OOB-accountantsorganisaties verplicht

De rvc houdt onder meer toezicht op de wijze waarop het bestuur de kwaliteitsdoelstellingen agendeert en realiseert en of zij beslissingen neemt in het publiek belang. Dit kan helpen om effecten van kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector te verminderen.

De rvc's hebben impact

Uit het verkennend onderzoek komt naar voren dat rvc’s impact hebben. Zo stimuleren rvc’s in meerdere of mindere mate de agendering en aansturing op kwaliteit, de verbetering van kwaliteitswaarborgen en vragen ze aandacht voor de ontwikkeling en leiderschap van accountants.

Wel verschillen in invloed, mede door uitdagingen in het besturingsmodel

De invloed verschilt wel per kantoor en is mede afhankelijk van de organisatiestructuur waarbinnen rvc’s functioneren. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met de invloed van de partner-aandeelhouders, die zowel medewerker als aandeelhouder van de accountantsorganisatie zijn. Ook hebben ze te maken met de invloed van het internationale netwerk waar de accountantsorganisatie deel van uitmaakt.

Verkennend onderzoek reikt handvatten aan

Het onderzoek laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe de rvc’s van de zes OOB-accountantsorganisaties werken. Daarmee biedt de AFM-handvatten voor het verder vormgeven van intern toezicht. Deze lessen zijn ook van belang in het licht van het wetsvoorstel toekomst accountancysector, waarin wordt voorgesteld om ook bij grotere niet-OOB-accountantsorganisaties een rvc verplicht te stellen.

Journalisten kunnen contact opnemen met woordvoerder Daniëlle de Jong via danielle.de.jong@afm.nl of via 020-7972129

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.