Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Ingang van de AFM aan de Vijzelgracht
Nieuws 10/04/20

AFM in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen twee accountants BDO

In 2017 diende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een klacht in tegen twee accountants van BDO vanwege het onterecht afgeven van een goedkeurende controleverklaring van de jaarrekening over 2014 van een internationale zuivelproducent. Deze klacht is vandaag grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer. Het oordeel over de jaarrekening van de accountant was onvoldoende onderbouwd. Ook is na afsluiting van de controle, tijdens het onderzoek van de AFM, nog nieuwe informatie toegevoegd aan het controledossier. Dit is in strijd met de beginselen van professionaliteit en integriteit.

De AFM voerde in 2015 en 2016 bij BDO een regulier onderzoek uit naar de wettelijke controle van de jaarrekening 2014 van een internationale zuivelproducent. Deze onderneming is statutair gevestigd in Nederland en is een organisatie van openbaar belang (OOB). De productie vindt plaats in meerdere landen.

Onjuiste voorstelling van zaken

De externe accountant en de tweede auditpartner wordt verweten tijdens het regulier onderzoek van de AFM bij herhaling een onjuiste voorstelling van feiten en gebeurtenissen te hebben gegeven over de controle van de jaarrekening 2014 van de zuivelproducent. Zo is ten onrechte de indruk gewekt dat bepaalde controlewerkzaamheden zijn verricht en vastgelegd voor de datum van de controleverklaring. De Accountantskamer stelt dat de beide accountants in hun relatie tot de toezichthouder geen transparantie hebben betracht door op onderdelen misleidende informatie te verschaffen. 

Onvoldoende onderbouwing

De AFM was van oordeel dat de externe accountant van BDO tijdens zijn controle voor belangrijke en materiële posten en onderwerpen in de jaarrekening geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkreeg. De externe accountant heeft het controlerisico niet naar een aanvaardbaar laag niveau kunnen terugbrengen. Toch is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening. 

Maatregel: tijdelijke doorhaling in registers voor twee maanden

De AFM is voor beide klachten grotendeels in het gelijk gesteld. De Accountantskamer legt de maatregel op van een tijdelijke doorhaling in de registers voor de periode van twee maanden, waardoor de twee betrokken accountants in deze periode hun beroep niet mogen uitoefenen. Het doel van een tuchtmaatregel is om niet-professioneel gedrag te corrigeren om herhaling van gemaakte fouten te voorkomen en op die manier bij te dragen aan normontwikkeling binnen de (beroeps)groep. In de uitspraak wordt ook meegewogen dat er veel tijd is verstreken tussen de overtreding, het indienen van de klacht en de uitspraak.

Vertrouwen geschaad

Gebruikers van de jaarrekening moeten kunnen vertrouwen op de informatie uit de jaarrekening en de afgegeven controleverklaring en de toezichthouder moet juist geïnformeerd worden. Door hun handelswijze hebben de betrokken accountants het maatschappelijk vertrouwen geschaad. 

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 797 2129 of via danielle.de.jong@afm.nl.

Meer informatie

Uitspraak Accountantskamer

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.