Go to content

Vergunning aanvragen of wijzigen

Uw organisatie heeft een Wta-vergunning nodig voor het verrichten van wettelijke controles. U mag pas beginnen met de uitvoering van wettelijke controles als uw vergunningaanvraag is goedgekeurd en uw accountantsorganisatie staat ingeschreven in ons openbare register.

Registratie van auditorganisatie van derde land

Een auditorganisatie van een derde land moet zich laten registreren door de AFM om controleverklaringen te kunnen afgeven.

Registratie van auditkantoor uit andere lidstaat

Een auditkantoor uit een andere lidstaat die wettelijke controles in Nederland wil verrichten, moet zich registreren bij de AFM.