Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Aan- en afmelden (mede)beleidsbepaler

De accountantsorganisatie die een (mede)beleidsbepaler wil benoemen, moet dat voor de benoeming melden bij de AFM. Vóórdat een (mede)beleidsbeleidsbepaler wordt benoemd, moet de AFM de betrouwbaarheid van deze persoon toetsen. Bij accountantsorganisaties met een OOB-vergunning moet ook de geschiktheid van (mede)beleidsbepalers getoetst worden.

Aanmelden bij reguliere vergunninghouder

Meld een (mede)beleidsbepaler aan van een accountantsorganisatie met een reguliere vergunning (betrouwbaarheidstoets)

Aanmelden bij OOB-accountants-organisatie

Meld een (mede)beleidsbepaler aan van een OOB-accountantsorganisatie (betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets)