Go to content
accountant
Nieuws 16/09/21

AFM onderschrijft maatregelen in Wetsvoorstel toekomst accountancysector

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op het geconsulteerde Wetsvoorstel toekomst accountancysector van het ministerie van Financiën. De AFM onderschrijft dat de maatregelen in het wetsvoorstel mogelijkheden bieden om de kwaliteit van wettelijke controles op een duurzaam hoger niveau te brengen. Zij benadrukt daarbij het belang dat alle schakels in de keten voortvarend aan de slag gaan met de maatregelen en met initiatieven die buiten het wetsvoorstel worden genomen.

Wetsvoorstel geeft uitvoering aan maatregelen in rapport Cta

Op 9 juli 2021 consulteerde het ministerie van Financiën het Wetsvoorstel toekomst accountancysector. In het voorstel staan voorgenomen maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam te verbeteren. Daarmee geeft het kabinet uitvoering aan voorgestelde maatregelen in het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta).

Hele keten gestimuleerd tot duurzame verbetering

De AFM merkt op dat de gehanteerde ketenbenadering in het wetsvoorstel alle betrokken partijen stimuleert om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam te verbeteren. Zo steunt zij de voorgenomen versterking van de governance van de grootste accountantsorganisaties en de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de AFM. 

Samenhang en evaluatie belangrijk

De AFM benadrukt daarbij het belang van samenhang met andere initiatieven ter opvolging van het Cta-rapport, buiten het wetsvoorstel, om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam te verbeteren. Daarbij stelt zij voor om de effectiviteit van het wetsvoorstel en de andere initiatieven over enkele jaren te evalueren.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.