Go to content
afm-straat-gevel
Nieuws 21/11/22

Taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt; AFM grotendeels in gelijk gesteld in tuchtzaak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) diende in 2022 een tuchtklacht in tegen een accountant met een reguliere vergunning, vanwege het in het maatschappelijk verkeer brengen van een controleverklaring waarop niet kon worden vertrouwd. Deze klacht is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer.

In het kort

• Onvoldoende professioneel-kritisch en geen voldoende en geschikte controle informatie
• Taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt
• Tuchtklacht AFM grotendeels gegrond en als maatregel een maand doorhaling in registers
• Doel tuchtrecht is om accountantsberoep op niveau te houden en van te leren

 

Onvoldoende professioneel-kritisch en geen voldoende en geschikte controle informatie

De accountant deed de controle van de jaarrekening van een onderneming met een statutaire zetel in Nederland, die aan het hoofd stond van een groep ondernemingen die actief zijn op de internationale vastgoedmarkt. De AFM stelt onder meer dat de accountant daarbij onvoldoende professioneel-kritisch is geweest en op belangrijke onderdelen geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen. Het oordeel over de jaarrekening als geheel is daarom onvoldoende onderbouwd.

Taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt

De betrokkene heeft zijn ongedeelde verantwoordelijkheid en taak als groepsaccountant lichtvaardig opgepakt door zich onvoldoende professioneel-kritisch op te stellen. Hij heeft daardoor niet steeds over voldoende en geschikte controle informatie de beschikking gekregen. De fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid zijn daarmee op meerdere delen van de controle geschonden.

Tuchtklacht AFM grotendeels gegrond en als maatregel een maand doorhaling in registers

De tuchtklacht is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer. Het klachtonderdeel van de AFM ten aanzien van het onvoldoende beoordelen van de benodigde tijd en middelen is ongegrond verklaard. De AFM zal de uitspraak op dit onderdeel nader bestuderen en vervolgstappen bepalen. De Accountantskamer legt de accountant een tuchtmaatregel op in de vorm van doorhaling in de registers gedurende een maand. Hierdoor kan de accountant zijn beroep gedurende die periode niet uitoefenen. De AFM en de accountant kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan.

Doel tuchtrecht is om accountantsberoep op niveau te houden en van te leren

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de uitoefening van het accountantsberoep op niveau te houden. Ook kan van de uitspraak worden geleerd. Een tuchtprocedure heeft als doel om bij te dragen aan het vertrouwen van het publiek in die beroepsuitoefening. Gebruikers van de jaarrekening moeten kunnen vertrouwen op de informatie in de jaarrekening en de afgegeven controleverklaring.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.