Go to content
Uitspraak CBb: de boete/lod blijft in stand
Maatregel 18/10/18

AFM beboet accountantsorganisatie EY voor overtreding onafhankelijkheidsregels

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 oktober 2018 een bestuurlijke boete van €165.000 opgelegd aan Ernst & Young Accountants LLP (EY). EY heeft in 2015 en 2016 wettelijke controles verricht bij cliënten, terwijl binnen het EY-netwerk tegelijkertijd andere werkzaamheden voor een aantal van die cliënten werd verricht. Een dergelijke samenloop van activiteiten is niet toegestaan en kan een onafhankelijk oordeel van de accountantsorganisatie in de weg staan.

Voorkomen van belangenverstrengeling

Het geven van een onafhankelijk oordeel is de kerntaak van een accountant. Hij controleert of de financiële verantwoording een getrouw beeld geeft van de financiële positie en het resultaat van de onderneming. In het geval van een wettelijke controle van een jaarrekening van een organisatie van openbaar belang, zoals beursgenoteerde bedrijven, verzekeraars en kredietinstellingen, mag een accountantsorganisatie waaraan de accountant is verbonden naast controlediensten geen andere werkzaamheden verrichten. Door een wettelijke controle te combineren met bijvoorbeeld fiscaal of juridisch advies, of het leveren van diensten welke uiteindelijk aan controle zijn onderworpen wordt de onafhankelijkheid van de accountant bedreigd. EY heeft deze regel in boekjaar 2015 en in boekjaar 2016 in vier van de door haar verrichte controles overtreden.

Overtreding van onafhankelijkheidsregels

EY heeft van 16 juni 2015 tot en met 21 maart 2016 en van 28 april 2016 tot en met 7 maart 2017 naar ons is gebleken vier wettelijke controles verricht, waarbij sprake was van een niet toegestane samenloop met andere werkzaamheden. Hierdoor is de onafhankelijkheid van EY bedreigd.

Hoogte van de boete

De AFM legt EY een boete op van €165.000. De constructieve opstelling van EY en de maatregelen die EY heeft getroffen om nieuwe risico's op een verboden samenloop van werkzaamheden te voorkomen, zijn onder meer meegewogen in de vaststelling van het boetebedrag. EY heeft haar interne processen verbeterd door deze voorvallen mee te nemen in interne trainingen en door haar ICT-systemen aan te passen. Het feit dat EY een significant deel van de verdiensten voor de niet-controlediensten aan betrokken cliënten heeft terugbetaald, is ook meegewogen.

Stand van zaken

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
08-10-2018 geen

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Journalisten kunnen contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020 797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl.

Meer informatie

Boetebesluit EY

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.