Go to content
accountants-onderzoek-400
Nieuws 09/12/21

Intern KwaliteitsOnderzoek (IKO) geeft grip op kwaliteit wettelijke controles accountant

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is overwegend positief over het inzicht dat het Intern KwaliteitsOnderzoek (IKO) bij OOB-accountantsorganisaties geeft in de kwaliteit van hun wettelijke controles. Dat blijkt uit onderzoek waarbij de AFM ook keek naar hoe deze organisaties hun IKO opzetten en uitvoeren.

In het kort

  • AFM overwegend positief over inzicht in gerealiseerde kwaliteit door IKO
  • AFM positief over opzet en uitvoering IKO’s in 2020
  • Mogelijkheden om het IKO te versterken en te vernieuwen
  • Voer dialoog over kwaliteit wettelijke controles

Met het IKO onderzoeken OOB-accountantsorganisaties achteraf de kwaliteit van een klein deel van hun wettelijke controles. Elke externe accountant wordt minstens eens in de 3 jaar geselecteerd. De uitvoering en de bevindingen geven een impuls voor de lerende organisatie. De OOB-accountantsorganisaties bestempelden van 2018 tot en met 2020 aan de hand van hun IKO’s ongeveer driekwart van hun wettelijke controles als ‘toereikend’.

Overwegend positief over inzicht in gerealiseerde kwaliteit wettelijke controles door IKO’s

De AFM legde het IKO van de betreffende accountantsorganisaties naast haar eigen onderzoek naar de kwaliteit van 18 wettelijke controles. Voor het overgrote deel (15) van de onderzochte wettelijke controles gaf het IKO een vergelijkbaar oordeel als de AFM. De AFM en de OOB-accountantsorganisaties hanteren dus steeds meer dezelfde maatstaf voor kwaliteit.

Positief over opzet en uitvoering IKO in 2020

De AFM is positief over hoe de OOB-accountantsorganisaties hun IKO vormgaven in 2020. Daarvoor keek de AFM naar de elementen: selectie, uitvoering, weging, communicatie, en herstel. Ze krijgen inzicht in de gerealiseerde kwaliteit. Ze gebruiken de uitkomsten bijvoorbeeld om de kwaliteit van wettelijke controles te monitoren, bij te sturen en verder te verbeteren, en de lerende organisatie te stimuleren.

Mogelijkheden om IKO te versterken en te vernieuwen

Uit het onderzoek komen ook mogelijkheden om het IKO te versterken en te vernieuwen. Zo hanteren de accountantsorganisaties verschillende kwalificatiesystemen. Zij kunnen deze vernieuwen door te verduidelijken wanneer sprake is van een ‘toereikende’ of ‘niet-toereikende’ wettelijke controle. Gebruikers van jaarrekeningen krijgen daarmee een uniformer inzicht in de kwaliteit van wettelijke controles.

Voer dialoog over kwaliteit wettelijke controles

Accountantsorganisaties, raden van commissarissen, auditcommissies en gebruikers van jaarrekeningen, zoals beleggers en crediteuren, kunnen de uitkomsten van dit onderzoek gebruiken voor de verdergaande dialoog over de kwaliteit van wettelijke controles.

Journalisten kunnen contact opnemen met woordvoerder Daniëlle de Jong via danielle.de.jong@afm.nl of via 020-7972129

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.