Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport
Nieuws 17/10/19

AFM biedt handvatten beheersing integriteitsrisico’s accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt accountantsorganisaties praktische handvatten om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt hen beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.

Beheersing integriteitsrisico’s

Het is van belang dat accountantsorganisaties kritisch en doorlopend hun eigen beheersing van integriteitsrisico’s beoordelen en waar nodig aanscherpen. De AFM, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de SRA willen dat alle accountantsorganisaties dit uiterlijk eind 2020 aantoonbaar doen.

Verkenning

De AFM heeft in een verkenning (risico-georiënteerd) bij 27 niet-OOB accountantsorganisaties (Organisaties van Openbaar Belang) de SIRA opgevraagd en beoordeeld. Uit deze verkenning blijkt dat sommige accountantsorganisaties hier goede voortgang boeken. Binnen de onderzochte groep is echter ook ruimte voor verbetering én versnelling. De AFM denkt dat deze praktische handvatten hier een bijdrage aan kunnen leveren. 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.