Go to content

Register auditorganisaties van een derde land

Dit register bevat de gegevens van auditorganisaties en auditors van een derde land die controleverklaringen afgeven of voornemens zijn controleverklaringen af te geven over de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die een zetel hebben in een staat die geen lidstaat is en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

De informatie die is opgenomen in dit register, is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties.

Meer informatie over de procedure 

Controleverklaringen afgegeven door auditorganisaties die in dit register staan ingeschreven hebben rechtsgevolg in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie. De AFM is belast met het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5 Wta, toezicht en handhaving zoals geregeld in hoofdstuk 5 Wta en het uitvaardigen van openbare waarschuwingen en de publicatie van handhavingsmaatregelen zoals geregeld in hoofdstuk 6 Wta

15 Resultaten
Naam auditorganisatie Plaats Land
BDO LLP London United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Deloitte & Touche LLP New York, NY United States of America
Deloitte LLP London United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Ernst & Young AG Basel Switzerland
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. São Paulo Brazil
Ernst & Young LLP London United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
KPMG AG Zürich Switzerland
KPMG Channel Islands Limited St. Helier Jersey
KPMG LLP London United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
KPMG LLP George Town Cayman Islands
KPMG LLP New York, NY United States of America
PricewaterhouseCoopers AG Zurich Switzerland
PricewaterhouseCoopers LLP New York, NY United States of America
PricewaterhouseCoopers LLP London United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
PricewaterhouseCoopers Ltd, Bermuda Hamilton Bermuda

Datum laatste update: 27 mei 2024