Go to content

Caribisch Nederland

Financiële ondernemingen in Caribisch Nederland hebben bij het uitoefenen van hun werkzaamheden meestal een vergunning nodig. Als zij een vergunning nodig hebben kunnen klanten en andere ondernemingen dit controleren in het register van de AFM of De Nederlandsche Bank.

Register AFM

De AFM houdt op basis van de Wet financiële markten (WFM) het register bij van aanbieders, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. 

De Nederlansche bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt het register bij van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. U kunt dit register raadplegen via de link Register Caribisch Nederland (DNB).