Go to content

Met wie doe je zaken?

Controleer via ‘Check je aanbieder’ wat er bij de AFM bekend is over de onderneming waarmee je zaken doet of wilt gaan doen. Zo kun je zien of jouw aanbieder, bemiddelaar of adviseur beschikt over een vergunning en/of een goedgekeurd prospectus en of er gewaarschuwd is tegen deze onderneming.

Doe geen zaken bij een waarschuwing

Doe geen zaken met een onderneming waarvoor wordt gewaarschuwd. Je loopt het risico om opgelicht te worden en geld kwijt te raken.

Check de onderneming waarmee u zaken wilt doen

Financieel adviseurs en financiële ondernemingen moeten over een vergunning beschikken als ze advies en/of producten aan u aanbieden.

Heb je niet gevonden wat je zocht?

Als je niets kunt vinden, dan zijn er drie mogelijkheden:

1. De naam is verkeerd gespeld. Vraag de onderneming onder welke exacte naam er een vergunning is verleend en of er een door de AFM goedgekeurd prospectus is. Je kunt ook vragen naar het AFM-vergunningnummer.

2. De aanbieder maakt gebruik van een vrijstellingsregeling. In sommige situaties heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen). Vraag de onderneming om een toelichting. Bij twijfel kun je contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

3. Het is een illegale financiële onderneming. De onderneming moet beschikken over een vergunning of een goedgekeurd prospectus, maar heeft dat niet. Als dit het geval is, wil de AFM dit graag weten. Illegale activiteiten kunt u melden bij de AFM.

Meer overzichten om te doorzoeken

'Check je aanbieder' zoekt in relevante registers en in de waarschuwingslijst op de website van de AFM. Aanvullend kun je ook direct in specifieke registers en in de waarschuwingslijsten zoeken.

Registers en waarschuwingen