Go to content

Vergelijkingskaart: weet wat je kunt verwachten

Met de vergelijkingskaart maak je als consument een goede vergelijking tussen verschillende adviseurs. Op de vergelijkingskaart staat informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur. Alle financieel dienstverleners werken met hetzelfde standaarddocument. Dankzij de vergelijkingskaart weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. Vraag dit na bij je adviseur. De vergelijkingskaart is de opvolger van het dienstverleningsdocument. 

Verplichting

Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht jou de vergelijkingskaart te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Adviseurs zijn ook verplicht om de vergelijkingskaart op hun website aan te bieden.

De vergelijkingskaart is een handig hulmiddel om op tijd de juiste vragen te stellen. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet een adviseur bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doen ze niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Verschillende soorten vergelijkingskaarten

Er zijn vier verschillende type vergelijkingskaarten: gericht op een hypotheekvraag, opbouwen van vermogen, werkgeverspensioen en het afdekken van risico’s.

De vergelijkingskaart moet worden verstrekt bij de volgende producten:

• Uitvaartverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Bankspaarproducten
• Deelnemingen in een beleggingsfonds
• Hypotheken
• Betalingsbeschermers
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

In de leeswijzer vergelijkingskaart (pdf) staat een toelichting op de opbouw van de vergelijkingskaart.