Go to content

Adviestraject

Advies kun je krijgen bij een bank of een verzekeraar of bij een zelfstandig adviseur. Een bank of verzekeraar adviseert doorgaans alleen eigen producten. Een zelfstandig adviseur betrekt in zijn advies producten van verschillende aanbieders van financiële producten.

De adviseur geeft aan voor welke producten en aanbieders (zoals banken en verzekeraars) hij advies en bemiddeling kan bieden. Hij informeert je over zijn werkwijze en de kosten van de dienstverlening en wijst je op zijn vergelijkingskaart, waarin dit staat uitgelegd.

Zodra je een adviesgesprek aangaat, moet jij advies krijgen dat past bij jouw persoonlijke situatie en specifieke behoefte. De adviseur moet weten welk doel je hebt, wat je financiële positie is, welke risico’s je wilt nemen en welke kennis en ervaring je hebt.

De adviseur kan je ook tijdens de looptijd van een product van dienst zijn. Denk daarbij aan hulp bij het afhandelen van schades en bij het tussentijds informeren over en aanpassen van het afgesloten product. Dat noemen we dan informeren over een bestaand product.

Wat kun je zelf doen? 

Breng je adviseur zelf op de hoogte van belangrijke veranderingen. Als jouw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, scheiding, ontslag of een grote erfenis, dan heeft dit consequentie voor je financiële situatie. Neem ook contact op met je adviseur bij veranderingen in je doelstellingen of financiële positie.

Bedenktijd

Je hebt een financieel product afgesloten. Je hebt je handtekening gezet en opeens slaat de twijfel toe. Je wilt er vanaf. Of dat kan, hangt af van de omstandigheden waaronder je het product hebt afgesloten.

Op afstand

Als je het product hebt afgesloten buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld aan de deur) of via koop op afstand (via internet of telefonisch) dan heb je vaak recht op een bedenktijd.
Over het algemeen geldt het volgende:

• Een consument mag binnen veertien kalenderdagen de overeenkomst ontbinden, zonder boete en zonder opgave van redenen. Die veertien dagen gelden vanaf het moment waarop de overeenkomst is aangegaan. Of, als dit later is dan de veertien dagen na sluiten van de overeenkomst, vanaf de dag waarop de consument de informatie over het product van de financiële onderneming heeft ontvangen.

• Voor levensverzekeringen geldt een termijn van dertig dagen. Dat wijkt dus af van het punt hierboven.

Let op! Zorg ervoor dat je tijdig en schriftelijk opzegt.

Deze bedenktijd geldt ook als je het product afsluit tijdens een adviesgesprek. Er kunnen wel advieskosten bij jou in rekening gebracht worden. Ook als je na het gesprek besluit om geen product af te sluiten óf als je gebruik maakt van de bedenktijd, krijg je een factuur voor advieskosten.