Go to content

Wanneer betaal je advieskosten?

Voor veel financiële producten betaal je de advies- en bemiddelingskosten rechtstreeks aan een financieel adviseur. De kosten voor het advies mogen niet verwerkt zijn in het product. Dat is wettelijk niet toegestaan vanwege het provisieverbod.

Een adviseur mag voor een beperkt aantal producten, spaarrekeningen, schadeverzekeringen en consumptief krediet, wel provisie van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. 

Een adviseur kan op verschillende manieren zijn kosten van advies bij jou in rekening brengen: via een uurtarief, een vast tarief of een abonnement

Wat als je het product uiteindelijk niet aanschaft?

Als je na een oriëntatiegesprek verder wilt, legt de adviseur een contract aan je voor. Je maakt daarin afspraken over de beloning van de adviseur. Als je dat document tekent, moet je betalen voor het advies. Ook als je uiteindelijk geen product afsluit. De adviseur heeft namelijk wel werk voor je gedaan en je advies gegeven. En gratis advies bestaat niet.

Hoogte van de advieskosten

Een beloning mag niet ‘kennelijk onredelijk' zijn, zo stelt de wet. Wat redelijk is, hangt af van de dienstverlening. Een eerlijke beloning voor de dienstverlening van de adviseur houdt in ieder geval rekening met:

• De mate waarin je zelf in staat bent om voorbereidend werk te verrichten voor je adviseur
• Het aantal uren dat de adviseur voor jou aan het werk is
• De complexiteit van jouw adviesvraag

Nazorg- en serviceabonnementen

Maak goede afspraken over nazorg. Wil je als klant bijvoorbeeld dat jouw adviseur eens in de zoveel tijd voor je checkt of lopende verzekeringsproducten goedkoper kunnen worden afgesloten? Maak hier dan expliciet afspraken over.

Jouw adviseur kan ervoor kiezen om nazorgdiensten via een serviceabonnement in rekening te brengen. Dit betekent dat jij periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag betaalt. Kijk goed welke werkzaamheden onderdeel zijn van de service.
De adviseur kan je niet verplichten om een serviceabonnement af te sluiten. Als je dat niet doet, kan dat betekenen dat je geen gebruik kunt maken van de diensten die in het serviceabonnement worden aangeboden, of dat je apart moet betalen voor diensten na het afsluiten van het contract. Jouw adviseur kan ook besluiten om de relatie met je te beëindigen.

Wettelijke zorgplicht

Je adviseur en jij maken dus samen afspraken over de dienstverlening na het afsluiten van het product. Naast deze afspraken heeft de adviseur te maken met wettelijke zorgplicht. Hij moet gedurende de looptijd van het financieel product de klant informeren over wezenlijke wijzigingen in essentiële productinformatie.