Kredietverlening en creditcards

Hoeveel krediet mag een aanbieder aan een consument verstrekken? En hoe moet een cash covered creditcard berekend worden?

Minder risico voor klant met cash covered creditcard

Bij een cash covered creditcard wordt een bedrag ter hoogte van de kredietlimiet van de creditcard ‘vastgezet’ op een geblokkeerde rekening. Voorafgaand aan de verstrekking van een cash covered creditcard hoeft geen berekening te worden gemaakt van het maximaal te verstrekken krediet. Bedragen die met de creditcard worden betaald worden daarmee altijd volledig gedekt door het geblokkeerde bedrag. 

 

Doordat de consument zijn/haar eventuele schuld van de creditcard hiermee op ieder moment volledig kan terugbetalen, bestaat er in principe geen risico dat de consument het geleende bedrag niet kan terugbetalen.

Geblokkeerde bedrag moet net zo hoog zijn als kredietlimiet

Belangrijke voorwaarde is wel dat het geblokkeerde bedrag minimaal net zo groot is als de kredietlimiet van de creditcard en dat het de consument altijd vrijstaat om zijn/haar schuld op de creditcard met het geblokkeerde bedrag volledig boetevrij af te lossen. Vanzelfsprekend zijn de overige (wettelijke) regels voor kredietverstrekking wel van toepassing.

Hoe moet het maximaal te verstrekken krediet worden berekend bij een credit card?

Voor de creditcards die niet volledig worden gedekt door een geblokkeerd bedrag dient een berekening te worden gemaakt van het maximaal te verstrekken krediet. De AFM adviseert om bij de berekening van het maximaal verantwoorde kredietbedrag voor een creditcard uit te gaan van een looptijd van maximaal 5 jaar.

Op het moment dat een klant een credit card aanvraagt en deze card wil gebruiken voor het financieren van uitgaven moet het limiet van deze card als financieringslast meegenomen worden bij de berekening van het maximaal te verstrekken kredietbedrag. Als looptijd van dit krediet kan een periode van maximaal 5 jaar worden gehanteerd. Eerder heeft de AFM hiervoor een termijn van 2 jaar genoemd. De AFM heeft haar advies gewijzigd, omdat gebleken is dat een looptijd van 5 jaar gebruikelijk is in de markt.