Go to content

Financiele ondernemingen

Op welke financiële ondernemingen in Caribisch Nederland houdt de AFM toezicht? Ze houdt toezicht op: 

 • Adviseurs,bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten, 
 • Aanbieders van krediet, 
 • Beleggingsadviseurs, effectenbemiddelaars, vermogensbeheerders 
 • Beleggingsinstellingen.
 

Adviseurs, bemiddelaar en (onder)gevolmachtigd agent

Een adviseur, bemiddelaar of (onder)gevolmachtigd agent in financiële producten heeft een vergunning nodig voor het verrichten van activiteiten in Caribisch Nederland . Met financiële producten wordt bedoeld verzekeringen, kredieten, betaal- of spaarrekeningen, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of een samenstel van deze producten. Dat betekent dat niet alleen bemiddelaars in verzekeringen een vergunning moeten hebben, maar bijvoorbeeld ook hypotheekbemiddelaars. Banken mogen deze activiteiten ook verrichten maar moeten zich dan wel aan dezelfde gedragsregels houden als vergunninghouders.  


Deze ondernemingen moeten verder voldoen aan eisen voor hun bestuur, bedrijfsvoering en in de contacten met klanten bij uitvoering van activiteiten.  


Sinds de inwerkingtreding van de Wfm BES per 1 juli 2012 hoeven feitelijk leidinggevenden van assuratienbemiddelaars alleen bij de vergunningaanvraag en bij een wijziging in de samenstelling van de feitelijk leidinggevenden te worden aangemeld. Op verzoek van de AFM moet de assurantiebemiddelaar wel kunnen aantonen dat de feitelijk leidinggevende(n) beschikken over alle relevante diploma’s. 

Aanbieders van krediet

De AFM houdt toezicht op de kredietaanbieders in Caribisch Nederland. De meeste banken, verzekeraars en de kredietverenigingen bieden kredietverlening aan als de bank- of verzekeringsvergunning van de instelling dat toestaat. Als  andere partijen krediet aanbieden is ook een vergunning van de AFM nodig.. Voor beide situaties geldt dat deze instellingen zich moeten houden aan toezichtregels bij de bedrijfsvoering, waaronder de: 
 
 • eisen voor maximale kredietverstrekking 
 • de zorgplicht   
 • de eisen ten aanzien van contacten met klanten 
 • de eisen ten aanzien van informatieverstrekking  
 

Beleggingsadviseurs, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders

De AFM houdt toezicht op beleggingsadviseurs, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders in Caribisch Nederland. Zij hebben een vergunning nodig bij het verrichten van activiteiten.. Na vergunningverlening moeten deze ondernemingen zich houden aan eisen voor de bedrijfsvoering, waaronder het  
 
 • passend adviseren 
 • informatieverstrekking 
 • contacten met klanten 

Wat doen ze?

 • Een adviseur is iemand die een klant een bepaald financieel product of effect aanbeveelt.  
 • Een effectenbemiddelaar is als tussenpersoon betrokken bij het tot stand komen van een overeenkomst met betrekking tot een financieel product, of een effectentransactie.  
 • Een vermogensbeheerder is iemand die op basis van een schriftelijk gemaakte afspraak het beheer voert over de beleggingen van een cliënt. 

Beleggingsinstellingen

Een beleggingsinstelling die zelf of wiens beheerder gevestigd is in Caribisch Nederland moet een vergunning van de AFM hebben. Op dit moment zijn er geen beleggingsinstellingen actief in Caribisch Nederland.