Marktmonitor Caribisch Nederland

De Marktmonitor is een digitale vragenlijst die ondernemingen die onder toezicht staan van de AFM jaarlijks moeten invullen. De AFM stuurt de Marktmonitor in het eerste kwartaal van ieder jaar. In de Marktmonitor zijn ook vragen van De Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen. De vragenlijst bevat onder andere vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Waarom de Marktmonitor?

De Marktmonitor geeft ons inzicht in marktontwikkelingen, in de kwaliteit van uw bedrijfsvoering en in de mate waarin u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Met deze informatie kan de AFM het toezicht aanscherpen. Mede aan de hand van de Marktmonitor bepaalt de AFM welke onderzoeksthema’s weoppakken. Het goed invullen van de Marktmonitor door ondernemingen is voor ons dan ook van groot belang.

Wat kunt u verwachten?

De Marktmonitor bestaat uit algemene vragen en specifieke vragen over bepaalde activiteiten van uw onderneming. In de algemene vragen worden ook bedrijfsgegevens over de financiële activiteiten in Caribisch Nederland uitgevraagd. De specifieke vragen gaan over bepaalde activiteiten en bevatten ook verschillende belangrijke onderwerpen uit wet- en regelgeving die u als onderneming in Caribisch Nederland raken.

Hoe kunt u de Marktmonitor invullen?

U ontvangt per e-mail de gegevens om in te loggen in een digitale omgeving waar de vragenlijst is opgenomen. De vragenlijst kan alleen digitaal worden ingevuld en moet binnen 6 weken worden verstuurd. U bent wettelijk verplicht om mee te werken aan het invullen van de vragenlijst.

Geheimhouding en privacy gewaarborgd

De AFM verwerkt de verstrekte bedrijfs- persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Open Overheid (de Woo) en neemt daartoe de nodige zorgvuldigheid in acht.

Heeft u vragen over de Marktmonitor?

Neem dan contact op via bes@afm.nl