Go to content

Geschiktheidseisen bestuurders

De AFM stelt eisen aan de bestuurders van financiële ondernemingen. Enkele van deze eisen zijn: Personen die het beleid bepalen of mede bepalen, moeten betrouwbaar en geschikt zijn.
De eisen voor wat ‘betrouwbaar en geschikt’ is staan in Bijlage I van het ‘Besluit financiële markten BES’ (Bfm BES). 

 

Toetsing betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Meer informatie over het toetsen vindt u hier

Adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten

Voor adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten in verzekeringen is bepaald dat de geschiktheid door middel van een diploma kan worden aangetoond. Deze eisen worden genoemd in artikel 2:2 van de Regeling financiële markten BES en zijn gelijk aan de door de CBCS vereiste diploma’s.