Go to content

Aanvraag - wijzigingsformulieren

U kunt bij de AFM een vergunning aanvragen met de onderstaande formulieren. Beide formulieren zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Vergunningaanvraag

 Bij de vergunningaanvraag moet u een beschrijving van uw bedrijfsprocessen meesturen. Deze beschrijving moet voldoen aan de vereisten uit de Wet financiële markt BES. U kunt hiervoor gebruik maken van de standaardbeschrijvingen en  formulieren die de AFM beschikbaar heeft. De AFM adviseert u om gebruik te maken van deze standaardbeschrijvingen en deze, aangepast aan uw eigen situatie, mee te sturen.

 

Personentoetsing en wijzigingen

Onderdeel van de vergunningaanvraag is ook de personentoetsing van (mede)beleidsbepalers of commissarissen. Voor de vergunningaanvraag gebruikt u het vragenformulier personentoetsing, deze is ook bestemd voor het melden van wijzigingen van (mede)beleidsbepalers of commissarissen.

Een (mede)beleidsbepaler is de persoon die het dagelijkse beleid en de naleving ervan bij onder toezicht staande instellingen (mede)bepaalt, of als zodanig zal worden aangesteld, evenals elke houder of toekomstige houder van een gekwalificeerde deelneming in bij onder het toezicht van de toezichthouders staande instellingen. Onder commissaris wordt verstaan iemand die belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming. Veelal is dit een lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht.

 

Geschiktheidsmatrix

Voor ondernemingen die meer dan één bestuurder en/of meer dan één commissaris hebben, moet ook onderstaande ingevulde Geschiktheidsmatrix worden meegestuurd. De Geschiktheidsmatrix geeft de AFM een beeld van de taakverdeling het bestuur of de raad van commissarissen.

 Zodra uw aanvraag door ons wordt verleend wordt u toegevoegd aan het register.