Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunning

Voor het aanbieden van beleggingsobjecten geldt in veel gevallen een vergunningsplicht. Hier zijn echter ook uitzonderingen op. Op deze pagina's leest u wanneer u wel een vergunning dient aan te vragen en wanneer niet. 

Betrouwbaarheid en geschiktheid

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Aanmelden van te toetsen personen

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.

In het AFM Portaal vindt u de benodigde formulieren om een persoon aan- of af te melden.