Go to content

Wanneer hebt u een vergunning nodig?

Relevante vereisten om te beoordelen of het aan consumenten aangeboden product is aan te merken als beleggingsobject, zijn dat:

 • er sprake moet zijn van een zaak, een recht op een zaak en/of een recht op rendement in geld of een gedeelte van de opbrengst van een zaak
 • dat anders dan om niet moet worden verkregen
 • een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld, én dat
 • het beheer van de zaak door een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd.

Bij een algemene maatregel van bestuur zijn ook andere rechten aangewezen als beleggingsobject, zoals deelnemingsrechten in film-cv’s en scheepvaart-cv’s.


U hebt geen vergunning nodig als een vrijstelling van toepassing is.

Kosten en termijn van een vergunningaanvraag

Een vergunningaanvraag kost €200 per uur aan AFM-werkzaamheden, tot een maximum van €100.000. De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 13 weken.

Wat zijn de voorwaarden voor een vergunning?

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • betrouwbare dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen
 • geschikte dagelijks beleidsbepalers en commissarissen
 • integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering
 • doorzichtige zeggenschapsstructuur

U hebt geen vergunning nodig als een vrijstelling van toepassing is. Dit geldt als u voldoet aan een of meer van onderstaande punten:

 • beleggingsobjecten die u aan minder dan 100 consumenten aanbiedt
 • beleggingsobjecten die onderdeel zijn van een serie
 • die serie moet uit minder dan 20 beleggingsobjecten bestaan
 • een serie heeft beleggingsobjecten met dezelfde kenmerken
 • beleggingsobjecten waarvan de waarde niet kan worden bepaald
 • beleggingsobjecten die u aanbiedt voor ten minste €100.000 per stuk

U hebt ook geen vergunning nodig als u beleggingsobjecten aanbiedt aan de volgende personen:

 • consumenten die in uw onderneming werken
 • consumenten die bij een onderneming werken waarover uw bedrijf zeggenschap heeft
 • consumenten waarmee uw onderneming in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur is verbonden

Als u geen vergunning nodig heeft, houdt de AFM geen toezicht op grond van de Wft. Wel houdt zij toezicht op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het bovenstaande is een globale samenvatting van toepasselijke vrijstellingen van het vergunningsvereiste voor het aanbieden van beleggingsobjecten. De vrijstellingen kunt u terugvinden in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u geen vergunning nodig heeft dan moet u in uw aanbod van beleggingsobjecten, reclame-uitingen en andere documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld (zoals offertes) de vrijstellingsvermelding opnemen. Zo is duidelijk dat u niet over een vergunning van de AFM beschikt.