Go to content

Doorlopend toezicht

U moet uw klanten op tijd informatie geven over bijvoorbeeld de risico’s en kosten van beleggingsproducten. Nog voor ze het product kopen. Zo kunnen ze een goede beslissing nemen. Op deze pagina vindt u regels over doorlopend toezicht aanbieders beleggingsobjecten

Welke informatie moet u geven?

 • Informatie waarmee uw klanten het product goed kunnen beoordelen
 • De naam en het adres van uw bedrijf
 • De registratie van uw bedrijf bij de AFM
 • Informatie over de aard en reikwijdte van de dienstverlening
 • Waar uw klanten terecht kunnen met klachten
 • De prospectus van het beleggingsobject
 • De financiële bijsluiter.
 • Een kostenverklaring.
  Aanbieders van beleggingsobjecten die hun product rechtstreeks verkopen moeten, voordat een overeenkomst wordt gesloten, een kostenverklaring geven. In de kostenverklaring moet staan dat u kosten maakt voor de levering en het adviseren van het product. En dat deze kosten onderdeel zijn van de prijs.

U moet uw klanten gedurende de looptijd blijven informeren

U moet uw klanten steeds informatie geven over hoe het gaat met de belegging. Daarbij gaat het om:

 • Veranderingen die belangrijk zijn voor uw klanten.
 • Uw moet elk jaar een gecontroleerde jaarrekening aan uw klanten geven.
 • U moet elk jaar het beleggingsobject laten taxeren door een onafhankelijke deskundige. Deze informatie moet u ook aan uw klanten geven.

U moet uw klanten zorgvuldig adviseren

Verkoopt u uw producten zelf? Dan moet u voldoen aan een aantal regels voor de advisering.

U moet in de gaten houden of uw deelnemers goede beleggingsbeslissingen nemen. Daarvoor zult u zich goed in de kenmerken en de wensen van de klanten moeten verdiepen voordat u een product adviseert.

U moet een goede klachtenregeling hebben

Als u klachten krijgt, moet u die goed afhandelen.

U moet een goede incidentenregeling hebben

U moet vastleggen hoe u ermee omgaat als iemand in uw bedrijf niet integer handelt. Bijvoorbeeld:

 • Wat u doet om risico’s te beheersen
 • Wat u doet om herhaling van het incident te voorkomen
 • Wat er precies gebeurd is bij het incident
 • Wanneer en hoe u incidenten aan de AFM meldt

De provisie van uw bemiddelaars moet passend zijn

Verkoopt u uw producten met behulp van bemiddelaars? Dan moet de provisie die de bemiddelaar krijgt voldoen aan een aantal regels. Dit zijn de regels voor passende provisie.

Informatieverstrekking

Meer hierover leest u onder informatieverstrekking bij 'Regelgeving':