Informatieverstrekking

Een aanbieder van beleggingsobjecten heeft de verplichting om een consument voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst inzake een beleggingsobject en gedurende de looptijd van de overeenkomst van tijdige en adequate informatie te voorzien. Informatiebronnen voor een consument zijn onder andere:

  • de beleggingsobjectenprospectus
  • het essentiële-informatiedocument (Eid)
  • de jaarrekening
  • het taxatierapport

Bij de informatieverstrekking spelen naast een aanbieder van het beleggingsobject ook een accountant en taxateur een belangrijke rol.