Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Vergunning aanvragen

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u een concreet bedrijfsplan hebben om vergunningsplichtige activiteiten te verrichten. Daarbij zijn onder andere voorwaarden en vermogen van belang.

Voorwaarden

De AFM verleent op aanvraag een bewaardersvergunning als u aantoont dat u voldoet aan een  aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn onder andere:

  • geen ondoorzichtige en/of toezicht belemmerende zeggenschapsstructuur hebben 
  • geschikte dagelijks beleidsbepalers en eventueel aanwezige commissarissen hebben
  • betrouwbare beleidsbepalers en eventueel aanwezige commissarissen hebben
  • een integere bedrijfsvoering en beheerste bedrijfsuitoefening hebben (welke een adequate uitvoering van de wettelijke bewaarderstaken waarborgt)
  • adequaat belangenconflictenbeleid hebben
  • adequaat uitbestedingsbeleid hebben
  • prudent zijn (voldoende eigen vermogen, solvabiliteit, soliditeit)

Vermogen

Een van de voorwaarden voor vergunningsverlening is het beschikken over voldoende eigen vermogen. De AFM vraagt daarover advies aan De Nederlandsche Bank (DNB). Het kan zijn dat DNB in het kader van de toetsing van de prudentiële aspecten (soliditeit) van de aanvraag rechtstreeks contact met de aanvrager opneemt.

Uitzonderingen

Op de vergunningsplicht voor bewaarders zijn een aantal uitzonderingen/vrijstellingen van toepassing. Deze zijn opgenomen in de artikelen:

Als u een vergunning aanvraagt, gaat de AFM ervan uit dat deze uitzonderingen en/ of vrijstellingen niet op u van toepassing zijn.

Kosten

De kosten voor een vergunningsaanvraag bewaarder bedragen €5.500.

Termijn

De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningsaanvraag is 8 weken.