Go to content

Vergunning gedeeltelijk intrekken

In bepaalde situaties kunt u uw vergunning gedeeltelijk intrekken. Dit kan bijvoorbeeld als u uw activiteiten gedeeltelijk heeft gestaakt of overgedragen. U beschikt bijvoorbeeld over een vergunning als bewaarder van beleggingsinstellingen die beleggen in effecten en onroerend goed maar u wilt alleen nog optreden als bewaarder van beleggingsinstellingen die beleggen in effecten dan kunt u de vergunning voor onroerend goed laten intrekken.

Voorwaarden

Bij de aanvraag voor een vergunningsintrekking vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Kosten

Een gedeeltelijke intrekking van de vergunning is kosteloos.