Go to content

Vergunning intrekken

Als u uw activiteiten als bewaarder wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen. De AFM kan bij het besluit tot intrekking van een vergunning bepalen dat de bewaarder, binnen een door de toezichthouder te stellen termijn, het bedrijf geheel of gedeeltelijk afwikkelt. Gedurende de afwikkeling wordt de bewaarder aangemerkt als vergunninghoudende onderneming.

Voorwaarden

Bij de vergunningintrekking vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Kosten

Een vergunningintrekking is kosteloos. De doorlopende toezichtkosten worden in rekening gebracht tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato).