Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Verplichte meldingen

Is er iets veranderd in uw onderneming? Dan kan dat van invloed zijn op de vergunning die de AFM heeft verleend op basis van de informatie die u toen had aangeleverd. Daarom schrijft de wet voor dat een bewaarder wijzigingen over onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst moet melden bij de AFM. Dit heet een materiële wijziging en wordt beschreven in artikel 4:26 Wft. 

Wijziging

 Voorbeelden van wijzigingen die u moet melden, zijn:

  • wijzigingen over onderwerpen die bij de vergunningverlening zijn getoetst stuurt u per e-mail naar toezicht_am@afm.nl
  • uitbesteding van werkzaamheden of beëindiging van deze uitbesteding

Onregelmatigheid

Verder moet een bewaarder onregelmatigheden over master ICBE’s (Instelling voor collectieve belegging in effecten) melden bij de AFM. U vindt meer informatie over deze verplichte meldingen in artikel 4:26 Wet op het financieel toezicht (Wft) en artikel 147kk Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Deze meldingen stuurt u per e-mail naar toezicht_am@afm.nl

 

Misstanden en incidenten

Daarnaast moet u misstanden en incidenten melden, conform onder andere artikel 4:11, artikel 4:92 en artikel 4:97 Wft. Deze meldt u via het AFM Portaal, net als aan- en afmeldingen van toetsbare personen en aanvragen voor het verlenen of intrekken van een (deel)vergunning.