Go to content

Vereisten en vergunningen

De AFM is als toezichthouder verantwoordelijk voor het behandelen van vergunningsaanvragen van aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s, artikel 63 MiCAR) en notificaties van andere financiële instellingen (artikel 60 MiCAR). De aanvraag voor een CASP-vergunning of -notificatie kan door marktpartijen vanaf 22 april 2024 ingediend worden bij de AFM en, indien goedgekeurd, vanaf 30 december 2024 worden gebruikt.

In dit deel treft u meer informatie aan over de vereisten voortkomend uit de MiCAR-regulering, informatie over van de CASP pre-scan, de CASP-vergunning, de CASP-notificatie en een overzicht van een aantal good practices.

Op de pagina formulieren treft u een overzicht van alle formulieren die gebruikt worden bij de aanvraag van een CASP-vergunning of - notificatie.