Go to content

CASP pre-scan

De AFM biedt partijen die bezig zijn met het voorbereiden van een aanvraag voor een CASP-vergunning de mogelijkheid om een facultatieve pre-scanprocedure aan te vragen. Dit helpt enerzijds om de vergunningaanvraag efficiënter te laten verlopen en anderzijds om wederzijds kennis over belangrijke onderwerpen op te bouwen.

De pre-scan is geen vervanging voor een formele beoordeling van uw autorisatieaanvraag en de feedback zal van algemene aard zijn. 

De CASP-vergunningaanvraag of -notificatie kan door marktpartijen vanaf 22 april 2024 ingediend worden bij de AFM en, indien goedgekeurd, vanaf 30 december 2024 worden gebruikt. 

Vereisten

Om in aanmerking te komen voor een pre-scan moet een partij:

  • hebben vastgesteld dat hun activiteiten binnen de reikwijdte van MiCAR vallen (we raden partijen aan om juridisch advies in te winnen over dit onderwerp als ze nog twijfelen);
  • er zeker van zijn dat ze een MiCAR-vergunning in Nederland zullen aanvragen;
  • ver genoeg gevorderd zijn in hun voorbereidingen op de aanvraag om inhoudelijk te kunnen discussiëren over de status van uw MiCAR compliance.

 

Proces

Met betrekking tot het pre-scan proces kunt u het volgende verwachten:

  1. U neemt contact op met de AFM op crypto@afm.nl om de pre-scan aan te vragen, inclusief een korte samenvatting van de meest relevante onderwerpen die u wilt bespreken.
  2. Wij sturen u een e-mail met een lijst met vragen over uw voorbereidingen op de MiCAR-vergunningaanvraag, evenals een uitnodiging voor een online meeting van 1 uur.
  3. U bereidt een presentatie voor waarin uw antwoorden zijn verwerkt op de gestelde vragen en stuurt deze voorafgaand aan de meeting naar ons.
  4. We hebben een online meeting waarin u uw antwoorden op de vragen presenteert. Tijdens dit gesprek kunnen we vragen bespreken, u algemene feedback geven en u attenderen op eventuele aandachtspunten.