Go to content

CASP-notificatie

Cryptoactivadiensten kunnen ook geleverd worden door de volgende vergunning houdende entiteiten die specifieke cryptoactivadiensten willen aanbieden die gelijkwaardig zijn aan gespecificeerde diensten en activiteiten waarvoor ze al een vergunning bezitten (zie Artikel 60, MiCAR).

De volgende partijen moeten een CASP-notificatie indienen voordat cryptoactivadiensten kunnen worden geleverd;

• Kredietinstellingen
• Centrale effectenbewaarinstellingen
• Beleggingsondernemingen
• Marktexploitanten
• Instellingen voor elektronisch geld
• ICBE-beheerders
• Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Procedure voor een CASP-notificatie

Stappenplan

Wettelijke termijn voor de volledigheid

• Vergunningsaanvraag indienen per e-mail (via Cryptshare)
• De AFM bevestigt ontvangst van de vergunningsaanvraag binnen 5 werkdagen.
• De AFM voert eerste controle op volledigheid van de aanvraag uit. De wettelijke termijn voor het indienen van een volledige aanvraag gaat van start (40 werkdagen).
• De AFM verzoekt de aanvrager binnen 20 werkdagen om ontbrekende informatie te leveren en stelt hiervoor een deadline (max. 20 werkdagen).
• De AFM neemt een besluit (notificatie volledig verklaren of niet) en informeert de aanvrager hierover binnen 5 werkdagen.


Visuele weergave van de aanvraagprocedure voor een CASP-notificatie

De aanvraag voor een CASP-notificatie kan worden ingediend met behulp van Cryptshare. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen op het aanvraagformulier voor de CASP-notificatie volgt, zoals de juiste naamgevingsconventies en duidelijke verwijzingen naar ondersteunende documentatie.

De CASP-notificatieprocedure is een iteratief proces, waarbij de AFM met u op ad-hoc basis zal communiceren over de voortgang of enkele korte vragen zal stellen. Indien nodig zullen er bijeenkomsten met de toezichthouder worden gepland.

De AFM zal zich voornamelijk richten op het controleren van de volledigheid van de aanvraag, maar we kunnen u ook verzoeken om nadere uitleg te geven over de verstrekte informatie (en zullen dat naar verwachting ook doen). Dit zal echter niet leiden tot opschorting van de wettelijke kennisgevingstermijn. De AFM zal de uitkomst van de notificatieprocedure delen met de relevante teams die belast zijn met toezicht bij de AFM en/of DNB.

U mag niet beginnen met het aanbieden van cryptoactivadiensten zolang de verstrekte informatie voor de notificatieprocedure onvolledig is.