Go to content

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) is het eerste Europese wetgevingspakket voor het reguleren van crypto’s en aan crypto’s gerelateerde diensten. Deze wet- en regelgeving richt zich op zowel uitgevers van cryptoactiva, als aanbieders van cryptodiensten en zorgt voor uniforme regels binnen de EU.

Doelstellingen

MiCAR heeft vier samenhangende doelstellingen. De eerste doelstelling is rechtszekerheid bieden. Willen de markten voor cryptoactiva zich in de EU kunnen ontwikkelen, dan moet er een robuust juridisch kader komen waarin duidelijk wordt aangegeven hoe cryptoactiva in de regelgeving wordt behandeld.

De tweede doelstelling is het ondersteunen van innovatie. Om de ontwikkeling van cryptoactiva en het ruimere gebruik van Distributed Ledger Technology (DLT) te bevorderen, moet er een veilig en evenredig kader komen om innovatie en eerlijke concurrentie te bevorderen.

De derde doelstelling is om te zorgen voor de nodige mate van consumenten- en beleggersbescherming en marktintegriteit. Dit is nodig omdat cryptoactiva die niet onder bestaande wetgeving voor financiële diensten vallen, veel van dezelfde risico’s inhouden als de meer vertrouwde financiële instrumenten.

De vierde doelstelling is het garanderen van financiële stabiliteit. Cryptoactiva evolueren onophoudelijk. Sommige zijn vrij beperkt in reikwijdte en gebruik terwijl andere, zoals de opkomende categorie stablecoins, het potentieel in zich dragen dat zij breed worden geaccepteerd en potentieel systeemrelevant worden. MiCAR bevat garanties tegen potentiële risico’s die van stablecoins kunnen uitgaan voor de financiële stabiliteit en een gecontroleerd monetair beleid.

Implementatie

De MiCAR-verordening is in juni 2023 gepubliceerd. Op dit moment werkt het ministerie van Financiën aan de implementatie. Hiervoor heeft zij een consultatie voor cryptodienstverleners en uitgevers van cryptoactiva uitgezet. Op basis daarvan zal de AFM de voorbereidingen voor het toezicht op MiCAR – waaronder de vergunningverlening – verder invullen. Wij gaan graag het gesprek aan met cryptodienstverleners die overwegen een vergunning in Nederland aan te vragen. Meer informatie hierover volgt op deze pagina.

Cryptodienstverleners die overwegen een MiCAR-vergunning aan te vragen in Nederland kunnen zich alvast melden via crypto@afm.nl.

Hieronder ziet u een algemene tijdlijn van de MiCAR-implementatie binnen Nederland. Meer informatie over de uitgifte van tokens zal in een later stadium worden opgenomen op onze website.


MiCAR-autorisatieprocedure en pre-scan