Go to content

Good practices voorbereiden vergunningsaanvraag

Wij raden potentiële aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) aan om een uitgebreide vergunningsaanvraag voor te bereiden en deze tijdig in te dienen, om het risico te vermijden dat activiteiten stopgezet moeten worden omdat de vereiste vergunning of kennisgeving ontbreekt. Om te helpen tot een kwalitatief hoogwaardige aanvraag te komen, vermelden we enkele ‘good practices’ voor het voorbereiden van een vergunningsaanvraag.

1. Stel vast welke MiCAR-regelgeving van toepassing is op uw organisatie (bepalen van de reikwijdte), bij voorkeur op basis van juridisch advies van een gespecialiseerd advocatenkantoor. Bepaal bijvoorbeeld of uw diensten gelden als het exploiteren van een handelsplatform, en of u advies over cryptoactiva verleend.

2. Verwerf kennis met betrekking tot de MiCAR-regels en bepaal in welke mate uw organisatiestructuur en/of bedrijfsvoering dienen te worden aangepast. Bijvoorbeeld: voer een gap-analyse uit op uw huidige situatie en op een situatie waarbij u voldoet aan MiCAR-regelgeving, zodat u tijdig de benodigde veranderingen kunt doorvoeren.

3. Win advies in ter voorbereiding van uw MiCAR-aanvraag (voor zover nodig), waarbij u zelf uiteraard volledige verantwoordelijkheid draagt voor en op de hoogte bent van de inhoud van uw vergunningsaanvraag. Denk aan advies over het ontwerp en de implementatie van beheersmaatregelen.

4. Neem tijdig contact op met de AFM over onderwerpen die veel impact en/of een lange doorlooptijd hebben. Dit doet u door een e-mail te sturen naar crypto@afm.nl (dit kan al voordat u de formele aanvraag in gang zet). Bijvoorbeeld: vragen over het bepalen van de reikwijdte, de opzet van de beheersstructuur of de inrichting van procedures voor vermogensscheiding.

5. Denk eraan dat eventuele vragen van de AFM (en DNB) tijdig moeten worden beantwoord en er eventuele veranderingen moeten worden doorgevoerd in uw organisatie. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd om bepaalde onderwerpen schriftelijk of tijdens een toezichtgesprek nader toe te lichten of om uw interne risicobeheersingskader en/of compliance functie te verbeteren.

6. Zorg ervoor dat u een uitgebreide vergunningsaanvraag indient, waarbij u goed beargumenteert waarom u voldoet aan MiCAR-regelgeving en duidelijk aangeeft hoe uw interne procedures hierop aansluiten. Geef bijvoorbeeld een overzicht en duidelijke verwijzingen (incl. paginanummers) naar ondersteunende documentatie zoals beleidsregels en procedures, en controleer of alle formulieren voor de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsen correct zijn ingevuld voor alle te toetsen personen.