Go to content

Meldingen kapitaalmarkten

Om de transparantie van de zeggenschap, de kapitaalbelangen en shortposities met betrekking tot uitgevende instellingen te bevorderen, is er een meldingsplicht voor geplaatst kapitaal, substantiële deelnemingen, shortposities en transacties van bestuurders, commissarissen en andere leidinggevenden of nauw aan hun gelieerde personen. 

Daarnaast moeten deze partijen voorwetenschap zo snel mogelijk algemeen verkrijgbaar stellen.

De meldingen worden gepubliceerd in de openbare registers op de website van de AFM.