Go to content

Melden substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Iedereen die beschikt over 3% of meer (substantiële deelneming of shortpositie) van het geplaatst kapitaal van een beursgenoteerde onderneming moet dit melden aan de AFM.

Zodra deze drempelwaarde wordt bereikt, over- of onderschreden, moet dit onverwijld gemeld worden. Vervolgens moet opnieuw onverwijld gemeld worden, zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.
 
Dit kan het geval zijn als men de beschikking krijgt of verliest over aandelen en/of stemmen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de beursgenoteerde onderneming. De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.  
 
De meldingen worden gepubliceerd in de openbare registers op de website van de AFM.
 
U doet de melding in ons Loket AFM.
 
Is het Loket AFM door een technische storing niet bereikbaar? Gebruik dan het meldingsformulier substantiële deelneming shortpositie.