InnovationHub AFM & DNB

Met de InnovationHub bieden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) gezamenlijk ondersteuning bij uw vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële producten en diensten. Deze ondersteuning bieden wij voor nieuwe en bestaande ondernemingen, ongeacht of zij onder toezicht staan van de AFM of DNB.

Voor wie?

Of u nu een vergunning van de AFM of DNB heeft of niet, u kunt met toezichtvragen over uw innovatieve financiële producten en diensten terecht bij de InnovationHub voor:
 
  • uitleg van specifieke toezichtregels en beleid
  • hulp bij het navigeren door het toezichtlandschap
  • informatie over potentiële toezichtvraagstukken, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een innovatief financieel concept
  • vragen over maatwerk in het toezicht voor innovatie

Vooraf klaar leggen

Als we u, naar aanleiding van uw vraag, uitnodigen voor een gesprek, of telefonisch of via de mail met elkaar in contact komen, is het nuttig als u vooraf (voor uzelf) een antwoord formuleert op onderstaande vragen. Mogelijk komen ze aan bod tijdens ons contact:

  • Op welke manier is uw financiële product of dienst vernieuwend ten opzichte van financiële producten en diensten die al op de markt zijn?
  • Kunt u ons een voldoende helder beeld bij uw financiële product of dienst schetsen?
  • Heeft u zicht op de regelgeving die relevant is voor uw financiële product of dienst?  
  • Heeft u zicht op uw risicobeheersing?

Contact via het aanvraagformulier

Heeft u vragen over het toezichtbeleid, wet- of regelgeving met betrekking tot uw innovatieve financiële producten en diensten? Heeft u daarbij behoefte aan ondersteuning vanuit de InnovationHub? Gebruik dan het aanvraagformulier van De Nederlandsche Bank. Of neem contact op via e-mail: InnovationHub@afm.nl of lees meer over contact opnemen via de contactpagina.

 

 

Veelgestelde vragen

Bij welke toezichthouder moet ik mijn vraag stellen?

Als u twijfelt of uw vraag door de AFM of DNB moet worden behandeld, kunt u dit in het aanvraagformulier aangeven. De AFM en DNB onderhouden nauw contact over de behandeling van vragen die bij de InnovationHub binnen komen. Op basis van uw vraag en de daarbij gegeven toelichting bepalen wij onderling welke toezichthouder uw vraag het beste kan beantwoorden. Het is hierbij van belang dat u uw vraag zo concreet mogelijk beschrijft, zodat wij de juiste afweging kunnen maken.

Geeft de InnovationHub ook advies?

Wij denken graag met u mee. Het doel van de InnovationHub is om marktpartijen snel en adequaat ondersteuning te bieden. Dit brengt met zich mee dat de communicatie informeel van aard is; onze doelstelling is niet om een formeel standpunt of (gedetailleerd) advies te geven. Het staat u uiteraard vrij om een formeel standpunt aan te vragen.
 

Kunnen vertegenwoordigers van vergunninghoudende partijen (bijvoorbeeld uit de business of compliance) ook terecht bij de InnovationHub?

Ook als u al een vergunning heeft, kunt u met toezichtvragen over uw innovatieve financiële producten en diensten terecht bij de InnovationHub. Wij zijn u graag van dienst als er bij de ontwikkeling van een innovatief concept (interne) onduidelijkheid bestaat over de uitleg door de toezichthouder. Door contact op te nemen met de InnovationHub (InnovationHub@afm.nl) kan het u helpen om in een vroege fase van het concept meer duidelijkheid te krijgen.

Voor wie is de InnovationHub?

De InnovationHub is een loket van de AFM en DNB voor vragen over de toepassing van wet- en regelgeving voor financiële ondernemingen in verband met de ontwikkeling van innovatieve financiële producten, -diensten of -bedrijfsmodellen. In het bijzonder als sprake is of lijkt te zijn van onnodig belemmerende regels voor innovaties in de financiële sector.

Wat zijn de doorlooptijden?

Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren op uw vraag. Hoe diep wij dan al op uw kwestie ingaan, hangt af van de vraag die u stelt. Afhankelijk van de vraag, nodigen wij u uit voor een gesprek bij de AFM of bij DNB. Bij eenvoudig te beantwoorden vragen volstaat mogelijk telefonisch contact of contact via e-mail:innovationhub@afm.nl.
 

Welke informatie is nuttig om te delen

In algemene zin geldt: hoe concreter uw verzoek en de informatie die u meestuurt, hoe beter wij u van dienst kunnen zijn. Denk hierbij aan de werking van uw concept, wat het innovatieve element is, uw eigen inschatting van de toepasselijke regelgeving, en de punten waarop u mogelijk knelpunten ziet.

Worden andere toezichthouders ook betrokken bij de InnovationHub?

Sinds 1 juni 2017 is De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook betrokken bij de InnovationHub. U kunt uw vragen en signalen met betrekking tot mededingingsregels direct aan de ACM stellen via het aanvraagformulier