Go to content

InnovationHub

De InnovationHub is een digitaal loket van De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Hier kunt u terecht met al uw vragen over toezicht en regelgeving die betrekking hebben op innovatieve financiële producten en diensten. De InnovationHub is bedoeld voor nieuwe en bestaande marktpartijen. Of zij onder toezicht staan of niet maakt geen verschil.

Voor wie?

Met de InnovationHub willen we innovatie in de financiële sector optimaal accommoderen binnen de grenzen van de wet, wij bieden u dan ook graag:

 • Uitleg en overleg over specifieke toezichtregels en beleid binnen iedere fase van het innovatieproces.
 • Hulp bij het in contact komen met de juiste toezichthouder.
 • Informatie over wanneer u onder toezicht komt te vallen.

Uw vraag

U kunt uw vraag stellen via het formulier aan de rechterkant van deze pagina. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat u laat weten:

 • Wat de specifieke vraag is waar u antwoord op wilt.
 • Hoe uw product of dienst werkt.
 • Wat het innovatieve element is van uw product of dienst.
 • Welke regelgeving volgens u van toepassing is.
 • Welke mogelijke knelpunten u ziet.

Contact via het aanvraagformulier

Heeft u vragen over het toezichtbeleid, wet- of regelgeving met betrekking tot uw innovatieve financiële producten en diensten? Heeft u daarbij behoefte aan ondersteuning vanuit de InnovationHub? Gebruik dan het aanvraagformulier van De Nederlandsche Bank. Of neem contact op via e-mail: InnovationHub@afm.nl.

 

Ons antwoord

De InnovationHub streeft ernaar om marktpartijen snel en adequaat antwoord te geven. De communicatie is informeel van aard en we geven in principe geen formeel standpunt of advies.

We streven ernaar uiterlijk binnen 10 werkdagen antwoord te geven en kunnen bij vragen met een eenduidig antwoord doorgaans binnen 5 werkdagen reageren.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

 • We informeren u over bestaande wet- en regelgeving en hoe die van toepassing is op uw vraag. Dit kunnen wij doen in ieder stadium van het innovatieproces (van de idee-fase tot de Minimum Viable Product-fase).
 • We kunnen meekijken naar experimentresultaten die passen binnen de wettelijke kaders en gerelateerd zijn aan uw vraag, maar DNB, AFM en ACM kunnen indien u met een innovatief product of techniek wilt experimenteren geen vrijstelling geven van wettelijke vereisten.
 • We staan open voor dialoog over hoe door middel van technologie op een andere dan gangbare wijze invulling gegeven kan worden aan een bestaande wettelijke norm.
 • We zijn niet in staat om wetgeving aan te passen wanneer deze blijkt te knellen, maar staan wel open voor een gesprek om onze eigen mening te vormen over wetgevingswensen.

Veelgestelde vragen

Bij welke toezichthouder moet ik mijn vraag stellen?

Als u twijfelt of uw vraag door de AFM, DNB of ACM moet worden behandeld, kunt u dit in het aanvraagformulier aangeven. Onze organisaties onderhouden nauw contact over de behandeling van vragen die bij de InnovationHub binnen komen. Op basis van uw vraag en de daarbij gegeven toelichting bepalen wij onderling welke toezichthouder uw vraag het beste kan beantwoorden. Het is hierbij van belang dat u uw vraag zo concreet mogelijk beschrijft, zodat wij de juiste afweging kunnen maken.

Geeft de InnovationHub ook advies?

Nee, de InnovationHub geeft praktische antwoorden op vragen over toezicht en regelgeving, maar geen advies. Bent u op zoek naar een formeel standpunt? Dan verwijzen wij u graag door naar de juiste toezichthouder.

Is de InnovationHub hetzelfde als een ‘Regulatory Sandbox’?

Nee, de InnovationHub denkt graag mee binnen de wettelijke kaders, maar we zijn geen ‘Regulatory Sandbox’ waarin wet- en regelgeving (tijdelijk) terzijde wordt geschoven of wordt opgeheven.

Kunnen vertegenwoordigers van vergunninghoudende partijen (bijvoorbeeld uit de business of compliance) ook terecht bij de InnovationHub?

Ook als u al een vergunning heeft, kunt u met toezichtvragen over uw innovatieve financiële producten en diensten terecht bij de InnovationHub. Wij zijn u graag van dienst als er bij de ontwikkeling van een innovatief concept (interne) onduidelijkheid bestaat over de uitleg door de toezichthouder. Door contact op te nemen met de InnovationHub (InnovationHub@afm.nl) kan het u helpen om in een vroege fase van het concept meer duidelijkheid te krijgen. Wij zorgen ervoor dat uw accounttoezichthouder ook op de hoogte wordt gesteld van uw vraag.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

DNB, AFM en de ACM bepalen onderling welke toezichthouder uw vraag het beste kan beantwoorden. Bij dit proces kunnen ook uw persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen DNB, AFM en ACM.

Voor sommige diensten zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Wij bieden u nooit ongevraagd informatie of diensten aan. Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden, tenzij dit volgens de wet noodzakelijk is. De gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor opsporing, als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.

Kan ik rechten ontlenen aan de antwoorden van de InnovationHub?

Nee, de InnovationHub is er om marktpartijen snel te helpen en antwoorden te geven op vragen. De communicatie is daarom informeel. Voor formele standpunten kunnen wij u doorverwijzen naar de formele kanalen voor reeds onder toezicht staande instellingen; markttoegang en/of uw huidige toezichthouder.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de InnovationHub?

Nee, aan de InnovationHub zijn geen kosten verbonden. De InnovationHub is een aanvulling op de Publieksvoorlichting van DNB en het ondernemersloket van AFM, gericht op financiële innovaties.

Werken DNB, de AFM en de ACM ook samen met de Autoriteit Persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geen onderdeel van de InnovationHub. We zien echter dat veel innovaties in de financiële sector vragen oproepen over het gebruik van klantgegevens. Wanneer relevant kunnen we uw vraag eventueel toesturen naar de AP.

Werken de DNB en AFM in internationaal verband samen?

Ja, de DNB en AFM vinden een gelijke behandeling van marktpartijen belangrijk. Daarom brengen wij vraagstukken over de omgang met innovatieve diensten en producten ook onder de aandacht bij onze collega-toezichthouders in Europa en daarbuiten.

Maakt de InnovationHub vragen en antwoorden bekend?

Nee, wij delen geen informatie van en over een specifieke vragende partij. Wel communiceren we over interpretatie van wet- en regelving via Open Boek Toezicht. Deze kunnen we o.a. updaten op basis van de ervaringen in de InnovationHub. Wanneer we op geaggregeerde basis informatie publiceren over het aantal en soort vragen dat via de InnovationHub binnenkomt is deze informatie nooit herleidbaar naar een specifieke vraag, instelling of persoon.

Wat is de rol van de InnovationHub binnen het toezicht?

De InnovationHub wil de communicatie tussen toezichthouder en marktpartijen verbeteren. Daarom zorgen de medewerkers van de InnovationHub en de uitvoerend toezichthouders voor een goede uitwisseling van informatie.

Staan bedrijven die cryptodiensten aanbieden onder toezicht in Nederland?

Ja, cryptodienstverleners staan onder integriteitstoezicht van DNB en moeten zich registreren als ze hun diensten willen (blijven) aanbieden. Zie de pagina ‘Integriteitstoezicht op aanbieders van cryptodiensten’ op DNB.nl voor meer informatie.