Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Datagedreven toezicht

In ons toezicht maken wij gebruik van verschillende databronnen: de jaarlijkse toezichtrapportage, de WTP-monitoringsvragenlijst (met DNB), de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars en meldingen en signalen. Deze data helpen ons om de sector beter te overzien. Het biedt ons de mogelijkheid om risico’s tijdig te identificeren en beter onderbouwd en effectief toezicht te houden. 

Jaarlijkse toezichtrapportage

De AFM vraagt jaarlijks data over tweedepijlerpensioenen op bij pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen. Hiermee hebben we toegang tot informatie over de tweede pijler die elders niet of beperkt beschikbaar is. Deze zogenoemde toezichtrapportage omvat informatie over de geadministreerde pensioenen (kapitaal-, premie- en uitkeringsovereenkomsten in de opbouw- en uitkeringsfase). Het aanleveren van een toezichtrapportage aan de AFM is verplicht.
 

Inzicht in tweedepijlerpensioen

Onze uitvraag bevat algemene vragen over de pensioenportefeuille (aantallen deelnemers, opgebouwde waardes en aanbod van pensioenproducten) en specifiekere vragen over o.a. de keuzemogelijkheden binnen pensioenregelingen zoals vroegpensioen, uitruil of de hoog-laag constructie. De uitkomsten van deze uitvraag zijn belangrijk om risico’s vroegtijdig te zien en trends en ontwikkelingen over tijd te monitoren. 

Resultaten

De resultaten van de jaarlijkse toezichtrapportage worden samengevoegd weergegeven in het Sectorbeeld pensioenen en in meerdere interne risicodashboards en instellingsbeelden. Deze informatie wordt gebruikt voor het identificeren van relevante inzichten en risico’s voor toezicht. 

WTP-uitvraag

Tijdens pensioentransitie doen de AFM en DNB periodiek een gezamenlijke uitvraag onder alle pensioenfondsen. Met deze uitvraag krijgen de toezichthouders inzicht in de voortgang en mogelijke risico’s van de voorbereidingen die fondsen treffen voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze inzichten worden meegenomen in de prioritering van ons toezicht.